Wise Up event om FNs Verdensmål


Tid: onsdag d. 8. november 2017 kl. 8.30-10.00 
Sted: KPH Projects, Enghavevej 80-82, 3. sal, 2450 København
Tema: Hvordan arbejder danske virksomheder med Verdensmål og bæredygtighed gennem FN´s Global Compact program?
Oplæg ved Sara Krüger Falk, CSR-konsulent hos Dansk Industri (DI) og national koordinator for Global Compact.
Pris: Pris: 50 kr. inkl. kaffe og croissants. Arrangementet er gratis for KPH´s beboere.
Tilmelding hos: Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk 
Arrangementet afholdes i samarbejde med KPH Projects.

 

Til dette arrangement sætter vi fokus på, hvordan virksomheder i Danmark arbejder med bæredygtighed og Verdensmål gennem FN´s Golbal Compact program. Sara Krüger Falk fra Dansk Industri, der er koordinator for Global Cpmpact i Danmark vil fortælle om programmet og give eksempler på, hvordan danske virksomheder konkret arbejder med at indfri Verdensmålene.

 

Om Global Compact
FN's arbejde med at at inddrage virksomhederne i det globale samfundsansvar er del af en mangeårig indsats, der siden 1999 har været fokuseret i FN's program for bæredygtighed ”Global Compact”. Programmet arbejder for, at virksomheder udviser ansvarlig virksomhedsførelse og engagerer sig i at løse de globale udfordringer omkring menneskerettigheder, miljøbeskyttelse, arbejdstager-rettigheder og bekæmpelse af korruption.
Virksomheder der vælger at blive medlemmer af Global Compact forpligter sig til at arbejde aktivt med disse 4 tematikker via et ti-punkts princip-program, og Global Compact tilbyder en bred vifte af materialer, arbejdsredskaber og eksempler på god praksis som virksomhederne kan bruge som inspiration til deres arbejde.
Global Compact omfatter 170 lande og er verdens største initiativ for bæredygtig virksomhedsførelse. Målet er at tilvejebringe en bæredygtig og inkluderende dagsorden i den globale økonomi til gavn for mennesker, miljø og markeder.
Global Compact har ca 320 medlemmer i Danmark, der alle har skrevet under på, at de vil arbejde for bæredygtighed i deres virksomhedsførelse. I Danmark koordineres Global Compact-aktiviteterne igennem Dansk Industri (DI), som er det danske kontaktpunkt for det nordiske Global Compact-netværk, hvor DI sidder i styregruppen. DI har med koordinator-rollen påtaget sig ansvaret for at udbrede kendskabet til Global Compact og sætte fokus på de indsatsområder programmet fokuserer på.


Om Sara Krüger Falk
Sara Krüger Falk sidder med det overordnede ansvar for virksomheders samfundsansvar (CSR) hos DI og arbejder dermed for at understøtte virksomheders CSR indsats i Danmark og internationalt og for at sikre de bedste rammer for virksomhedernes arbejde med ansvarlighed. Hun fungerer som DI's tværgående CSR-koordinator og og er kontaktperson for FN's Global Compact i Danmark.
Sara Krüger Falk var desuden medlem af Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheder indtil nedlæggelsen i slutningen af 2015. 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981