Wise Up event om FNs Verdensmål


Tid: onsdag d. 13. december 2017 kl. 8.30-10.00 
Sted: KPH Projects, Enghavevej 80-82, 3. sal, 2450 København

 

Sociale Entreprenører i Danmark afholdt d. 13. december 2017 Wiseup Event om FNs Verdensmål med professor Steen Hildebrandt på KPH i København. Arrangementet afholdes i samarbejde med KPH Projects.
Der var 30 deltagere.

Wiseup event o FNs Verdensmål d. 13. december 2017 i København

Sociale iværksættere sætter social ansvarlighed højt. Og netop derfor har de et særligt ansvar i forhold til at støtte op om FNs Verdensmål.
Verdensmålene en kærkommen manual, der gennem delmål og indikatore kan give en konkret rettesnor for deres arbejde på en række områder og som kan sætte deres arbejde ind i en større sammenhæng.
Til arrangementet fortalte Steen Hildebrandt om den historiske baggrund for Verdensmålene og om vigtigheden af at sociale iværksættere og ledere af socialøkonomiske virksomheder hjælper med at indfri Verdensmålene.
Se kort video opsamling af Eventet her

 

Steen Hildebrandt (SH) indledte med at "line op" det historiske perspektiv. I den sammenhæng omtalte SH befolkningstilvæksten fra 2,5 mia. i 1944 til godt 7 mia i 2017 og at vi ved århundredets udgang kan forudse en yderligere befolkningstilvækst til 9-11 mia. Ved flere lejligheder henviste SH til den israelske forfatter Yuval Noah Hararis bøger.

 

Presset på naturen kan planeten ikke klare, hvis vi altså fortsætter i det spor vi har været på i nogle århundrede med et fokus på økonomisk vækst. Og det er - i den antropocene periode - op til mennesket selv at afgøre det. Men nye mål må sættes og her kommer FN's Verdensmål ind som et bud herpå.

 

Med "Grænser for vækst" (1972, "Club of Rome") blev det godtgjort, at der er grænser for væksten på planeten, hvis civilisationen skal overleve. Ja, som "landet ligger" er vi på vej mod den 6. masseudryddelse. "Den store acceleration" med den voldsomme økonomiske vækst siden WWII foranledigede fornylig 15.000 videnskabsmænd til at udtale sig om situationens alvor - der sker for lidt med omstillingen og det sker for langsomt. "Snart vil det være for sent at skifte kurs", skrev de. Det danske økologiske fodaftryk overgås kun af Kuwait, Quatar og De forenede arabiske Emmirater (WWF, Living Planet, 2014).

 

Nu handler det om, hvorledes vi fordeler ressourcerne, så der også tages højde for, at vi ikke er den sidste generation. Skal det lykkes må der sættes spørgsmålstegn ved rimeligheden i at fastholde den private ejendomsret. Herudover har forfatteren E.O.Wilson i "Half Earth" anbefalet, at halvdelen af jordens overflade udlægges til naturreservater. Det er nødvendige begrænsninger i vores frihed, som må indgå når bæredygtighed skal redefineres. Ved en sådan revision foreslår forfatteren til "The Age of the Sustainable Development" Jeffrey Sachs, at den såkaldte "tripple bottomline" suppleres med en fjerde, governance, til en ny og bredere definition af bæredygtighed.

 

Den danske regering har, som mange andre lande, udarbejdet en handlingsplan for FN's 17 Verdensmål. Men regeringen er af den opfattelse, at Danmark næsten "er i mål" og at Verdensmålene primært handler om udviklingslandene.

 

47 danske folketingsmedlemmer har fokus på, at kommende lovgivning vil blive indrettet under hensyntagen til Verdensmålene og et civilsamfundspanel, der skal være i dialog med de 47 folketingsmedlemmer, er nedsat og har i øvrigt Steen Hildebrandt som formand.

 

Om Steen Hildebrandt
Steen Hildebrandt, Ph.D., er professor emeritus i organisation og ledelse, Aarhus Universitet, adjungeret professor ved CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet. Han er forfatter til og redaktør af en lang række bøger og artikler om organisation, ledelse og samfundsforhold. Han er medlem af en række tænketanke og bestyrelser for erhvervsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, sociale og frivillige organisationer. Han er tidligere vismand i Det nationale Kompetenceråd.

 

Steen Hildebrandt har engageret sig personligt i dagsordenen omkring FNs Verdensmål. Han har holdt en række foredrag om emnet og er medlem af 2030 Netværkets koordinationsgruppe. 2030 Netværket er Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål, som arbejder for at  fremme FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling samt monitorere implementeringen heraf nationalt og internationalt.
Steen Hildebrandt har også bidraget til følgende bøger om Bæredygtighed og FNs Verdensmål: 
"Bæredygtig global udvikling - FN's 17 verdensmål i et dansk perspektiv"
"Vækst og Bæredygtighed"
"Bæredygtig ledelse - ledelse med hjertet"

 

Wiseup event o FNs Verdensmål d. 13. december 2017 i København

Wiseup event o FNs Verdensmål d. 13. december 2017 i København

 

 

Wiseup event o FNs Verdensmål d. 13. december 2017 i København

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981