Wise Up event om FNs Verdensmål


Tid: onsdag d. 13. december 2017 kl. 8.30-10.00 
Sted: KPH Projects, Enghavevej 80-82, 3. sal, 2450 København
Tema: Hvordan kan sociale iværksættere og ledere af socialøkonomiske virksomheder tage ansvar for og hjælpe med at indfri de 17 Verdensmål?
Oplæg ved Steen Hildebrandt, Ph.D., Professor, Aarhus Universitet, Adjungeret professor, CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet.
Pris: Pris: 50 kr. inkl. kaffe og croissants. Arrangementet er gratis for KPH´s beboere.
Tilmelding hos: Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk eller direkte på Billetto her
Arrangementet afholdes i samarbejde med KPH Projects.
Læs mere: Klik her!

 

Sociale iværksættere sætter social ansvarlighed højt. Og netop derfor har de et særligt ansvar i forhold til at støtte op om FNs Verdensmål.
Verdensmålene en kærkommen manual, der gennem delmål og indikatore kan give en konkret rettesnor for deres arbejde på en række områder og som kan sætte deres arbejde ind i en større sammenhæng.
Til arrangementet vil Steen Hildebrandt fortælle om, hvordan sociale iværksættere og ledere af socialøkonomiske virksomheder kan hjælpe med at indfri Verdensmålene.

 

Om Steen Hildebrandt
Steen Hildebrandt, Ph.D., er professor emeritus i organisation og ledelse, Aarhus Universitet, adjungeret professor ved CBS, Handelshøjskolen i København og Aalborg Universitet. Han er forfatter til og redaktør af en lang række bøger og artikler om organisation, ledelse og samfundsforhold. Han er medlem af en række tænketanke og bestyrelser for erhvervsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, sociale og frivillige organisationer. Han er tidligere vismand i Det nationale Kompetenceråd.

 

Steen Hildebrandt har engageret sig personligt i dagsordenen omkring FNs Verdensmål. Han har holdt en række foredrag om emnet og er medlem af 2030 Netværkets koordinationsgruppe. 2030 Netværket er Folketingets Tværpolitiske Netværk for FN’s Verdensmål, som arbejder for at  fremme FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling samt monitorere implementeringen heraf nationalt og internationalt.
Steen Hildebrandt har også bidraget til følgende bøger om Bæredygtighed og FNs Verdensmål: 
"Bæredygtig global udvikling - FN's 17 verdensmål i et dansk perspektiv"
"Vækst og Bæredygtighed"
"Bæredygtig ledelse - ledelse med hjertet"

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981