Volunteering abroad in Poland and Germany

 

German Centre for Developments in Civil Society (ZZE) og Polish Institute of Public Affairs (IPA) har for nylig udgivet resultaterne af deres forskning i form af rapporten "Volunteering abroad in Poland and Germany, its implications on attitudes towards the respective neighbouring country, and its effects on images of Europe".

 

Rapporten udforsker den effekt frivilligt arbejde har på billeder af det land, det frivillige arbejde er foregået i. Yderligere addresserer rapporten spørgsmålet om, hvis og hvordan frivilligt arbejde påvirker tanker og holdninger om Europa og EU.

 

Forskningsresultaterne kan være interessante for beslutningstagere, på både europæisk og natonalt niveau, som er med til at forme set-up´et for frivillige programmer og aktører, som sender eller er vært for organisationer i Polen eller Tyskland. Men resultaterne kan også være interessante for personer fra andre lande, som arbejder med frivillighed, der krydser grænser.

 

Læs mere: Klik her! 

 

Download rapporten: Klik her! 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981