Veje til Nye ressourcerVeje til Nye ressourcer

 

Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby har udgivet et nyt metodehæfte ”Vejen til nye ressourcer. Inklusion af psykisk sårbare i foreningslivet”.

 

Formålet med hæftet er at inspirer lokale frivillige foreninger til at arbejde aktivt med rekruttering og inklusion af psykisk sårbare mennesker som frivillige.
Metodehæftet præsenterer forskellige metoder, som kan skabe gode rammer for dette arbejde.

 

Læs metodehæftet her

 

Kilde: Center for frivilligt socialt arbejde 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981