UngXitUngXit

 

UngXit er et norsk socialt entreprenørskab, som laver forebyggende arbejde i forhold til børn og unge.

 

UngXit har især fokus på at hjælpe og støtte børn og unge i asylcentre både psykisk og socialt bl.a. via kreative og fysiske aktiviteter.

 

Asylansøgere er som helhed en marginaliseret og socialt dårligt stillede gruppe, mens de venter på opholdstilladelse. Mange har, af naturlige årsager, dårlige norske sprogkundskaber, et begrænset socialt netværk og tilhørsforhold til deres nye land.

 

Disse problemer er ikke mindre for børn og unge. For eksempel har uledsagede mindreårige en høj risiko for at udvikle psykiske problemer, og de er ofte kendetegnet ved manglende tillid til andre mennesker, tilbagetrækning, depression, en svækket identitet og kan ofte miste tidsfornemmelsen i asylcentret.
På mange måder bliver tilværelsen sat på stanby. Det er alt sammen problemer, der er med til at hæmmer evnen til at skabe kontakt og have tillid nye mennesker.

 

Behovet for at tage sig af børn og unge på asylcentrene er store, og mange modtagelsescentre har ingen midler eller kapacitet til at dække alle de asylansøgerne har. I UngXit fokusere man på asylansøgere og flygtninge som ressourcer i samfundet, og for at fremme børns og unges livskvalitet hverdagen.
Derfor lægger projektet meget vægt på at opbygge tryghed for børnene og på, at de unge asylansøgere får opbygget relationer til hinanden, til medarbejdere og til lokalsamfundet.
Projektet arbejder specielt med aktiviteter, der kan være med til at fremme interkulturel kommunikation og oplevelsen af samhørighed i gruppen og i samfundet som helhed. Det er også aktiviteter som er med til at fremme mestring og styrke styrker selvtillid og selvværd. Det kan f.eks. ske gennem kreative udtryk som tegning, maleri, sang eller at spille på et instrument. Herudover arbejder UngXit også med metoder, der er med til at fremme social læring i grupper.

 

Lige nu søger UngXit, via en Crowdfunding kampagne på den norske side bidra.no, om midler til at lave et aktivitetstilbud for børn under 18 år på asylcentre i Norge.
Du kan se kampagnen her 

 

Læs mere om UngXit på www.ungxit.no

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981