Thy Naturkraft modtager 1,5 millioner kroner fra A. P. Møller Fonden

 

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har skænket 1,5 mio. kroner til den sociale institution Elmelund i Thisted og det store socialøkonomiske projekt, Thy Naturkraft.

 

Forstander for Elmelund, Alice Andersen er meget taknemmelig over at være kommet i betragtning hos A. P. Møller Fonden. Støtten har en forudsætning for, at man overhovedet kan komme videre med Thy Naturkraft.
Beløbet dækker anskaffelse af lokaler og indkøb af maskiner til projektet, men det vigtigste er den store anerkendelse, der ligger i at blive set og bakket op i det sociale arbejde af A. P. Møller Fonden. Det er ifølge Alice Andersen et stort skulderklap, til Elmelund alle medarbejdere.

 

Thy Naturkraft er skabt på initiativ af Elmelund i samarbejde med Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy, Regional Madkultur Thy/Mors og Thy Erhvervsforum. Formålet er at skabe jobs til unge med særlige behov og at skabe socialøkonomisk erhvervsudvikling i Thy og på Mors. Projektet er skræddersyet til de tre reformer, der er kommet på kontanthjælps-, førtidspensions- og fleksjobområdet.
I alt 60 unge skal involveres i Thy Naturkraft i den treårige periode, den socialøkonomiske virksomhed etableres.

 

Projektet, der blev sat i gang i 2014 og varer til og med 2016, koster 4,2 mio. Kroner. Af det beløb har A. P. Møller Fonden nu besluttet at donere 1,5 mio. kroner.

 

Thy Naturkraft bliver indviet torsdag den 23. april fra klokken 12 til 16 (taler og officiel indvielse foregår fra klokken 14) på Virkelyst, Hanstholmvej 32, 7700 Thisted.

 

Kontakt: Elmelund, email: elmelund@mail.tele.dk, tlf.: 9791 2423
Forstander Alice Andersen, email: alice@elmelund-jbf.dk, tlf.: 2244 5433

 

Om Elmelund:
Elmelund er et bo- og uddannelsessted etableret i 1996 for sentudviklede unge mellem 18 og 30 år. Elmelund er et helhedsorienteret tilbud, der afklarer og optræner unge med særlige behov til uddannelse og arbejde. På bosiden optrænes unge i at blive så selvhjulpne i egen bolig som muligt. Den enkelte unge hjælpes til selvindsigt og personlig udvikling. Elmelunds værdier er næstekærlighed, fællesskab, udvikling og anerkendelse.
Læs mere om Ermelund: Klik her! 

 

Elmelunds Forstander (og initiativtager til Thy Naturkraft) Alice Andersen

Elmelunds Forstander (og initiativtager til Thy Naturkraft) Alice Andersen, foran bygningen Virkelyst, hvor Thy Naturkraft indvies torsdag den 23. april.
Foto: Elmelund

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981