The State of Social Enterprise in MalaysiaThe_State_of_Social_Enterprise_in_Malaysia.jpg

 

15.03.2019

 

British Council har 12. Marts udgivet en ny rapport med status for socialøkonomiske virkosomheder i Malaisia – ”The State of Social Enterprise in Malaysia”.

 

Rapporten ser på nogen af de traditionelle udfordringer for sociale iværksættere i landet. Udover en manglende offentlig viden om socialøkonomiske virksomheder viser rapporten også, at socialøkonomiske virksomheder i Malaysia generelt har svært ved at skaffe finansiering.

 

Der ligger fem måneders forskning til grund for rapporten, som også har forsøgt at komme frem til antallet af socialøkonomiske virksomheder i Malaysia, hvilket har været vanskeligt. Der er ikke en fast definition på socialøkonomiske virksomheder i Malaysia, derfor alle mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (MSME), kooperativer og ngo'er været med i overvejllserne omkring hvilke virksomheder, der skulle tælles med.
British Council har på den baggrund lavet et kvalificeret skøn på at der er 20.749 socialøkonomiske virksomheder i landet, som har en befolkning på 32,5 millioner. 

 

Rapporten er udgivet af British Council i samarbejde med FN's Økonomiske og Sociale Kommission for Asien og Stillehavet (UNESCAP), Ministeriet for Entreprenørudvikling Malaysia, og Yayasan Hasanah, en Fond der fokuserer på Malaysias sociale udfordringer og opskalering af civilsamfundsorganisationer.

 

Læs mere her 

 

Kilde: Pioneers Post 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981