Tabt Barndom

 

Tabt Barndom er en projektide til en socialøkonomiske virksomhed bygget op omkring et online behandlingstilbud, der skal hjælpe mennesker, som har været udsat for seksuelle overgreb i barn- og/eller ungdommen.

 

Tilbuddet bygges op omkring en hjemmesiden, der skal bestå af interaktive videoer, som både skal informere og komme med handleanvisninger til brugeren. De hjælpes ved, at øge deres indsigt i egne senfølgere og handlemuligheder.
Hjemmesiden kommer til at bestå af temavideoer, som henvender sig til de udsatte, pårørende og professionelle indenfor den sociale sektor. Forretningsideen danner grundlaget for at etablere en socialøkonomisk virksomhed indenfor velfærdsteknologi, nærmere bestemt telemedicin.

 

At opsøge hjælp og modtage behandling er svært og grænseoverskridende for mange mennesker, det er dyrt, der er lang ventetid og det kræver planlægning. Derfor vil Tabt Barndom starte et online behandlingstilbud for mennesker, som har været udsat for seksuelle overgreb. Ideen imødekommer kundernes behov ved, at være tilgængelige 24-7 på nettet.
Der er altså ingen ventetid eller åbningstid at tage hensyn til. Hjælpen er der med det samme, uden at man er afhængige af andre.
Brugerne af hjemmesiden kan dermed selv bestemme tempoet i deres eget behandlingsforløb.
Behandlingstilbudenes øgede tilgængelighed er også en medvirkende faktor til, at flere kan få behandling og dermed øget livskvalitet. Statistikkerne viser, at hver 10. barn af en årgang udsættes for seksuelle overgreb, altså berør det mange børn & unge.
Mere om statestik for seksuelle overgreb: Klik her! 

 

Det innovative i idéen er, at tage udgangspunkt i medskabelse gennem design thinking.
Tabt Barndom har samlet et udvalg af mennesker i forskellige aldre, som tidligere har været udsat for seksuelle overgreb. Den information og de ideer der er kommet fra ekspertpanelet vil være enestående i forhold til kvalificerede løsninger og udvikling af nye behandlingstilbud.

 

Projekt- og forløbsbeskrivelse
Ideen er opstået på baggrund af, Charlotte Lindbergs møde med nogle formodede overgrebsramte børn, som boede på børnehjem, i en praktik periode under pædagog studiet. Her fik hun øje på et hul i markedet, da udbuddet af behandlingstilbud for målgruppen er begrænset og besværlige at modtage.
Gennem sit nuværende studie på TEKO med speciale i Entrepreneurship, har hun fået indblik i den store værdi, det har at udbyde online rådgivning og behandling. Ifølge hende selv har hun her fået redskaberne til at starte egen virksomhed og trives i arbejdet mod at blive selvstændig. Charlotte samarbejder meget med målgruppen, pårørende, behandlere og flere frivillige organisationer på området.

 

Charlotte kom til at udvikle forretningsideen til Tabt Barndom, på baggrund af en workshop med Sager der samler under faget "Social Entrepreneurship". Her blev der stillet det meste enkle spørgsmål, som gjorde hele forskellen: "Hvis du kunne arbejde lige med hvad du ville, hvad skulle det så være?" Her meldte det bankende pædagoghjerte sig på banen og ønsket om, at hjælpe den udsatte gruppe af borgere, som har været udsat for overgreb, sig igen. Den 1. dag på studiet som pædagog, fik Charlotte at vide ”… at vi jo ikke skulle ud at rede verden”. Det provokerede hende meget den gang og nu arbejder hun målrettet på, at vise man sagtens kan være super innovative indenfor de bløde fag. ”Problematikken er desværre global - så det skal vi da også blive engang!” siger Charlotte Lindberg.

 

Hvad sker lige nu
Lige nu er kedlerne i kog og Charlotte arbejder om kap med tiden. Projektet er nemlig nomineret til både CareWare idéprisen og DM i Entrepreneurship, og Charlotte høster stor anerkendelse for sit arbejde og mod til at arbejde med netop denne målgruppe. Der bliver også lige lads til en studietur til New York, før hun går på barsel.

 

Next step
Forretningsplanen for Tabt Barndom skal på plads før DM d. 27. maj og Charlotte skal til at I dialog med forskellige fagfolk, som arbejder indenfor velfærdsteknologi. Der skal altså indgås flere samarbejdsaftaler og Charlotte ønsker fortsat at udvide sit netværk indenfor mennesker, som har været udsat for seksuelle overgreb. Hver person har en unik historie og den alsidighed, skal Projektets hjemmeside gerne afspejle.

 

Charlotte håber på, snart at kunne rejse lidt kapital, så hun kan få produceret nogle flere videoer. Dette sker i samarbejde med Tobias & Martin, som studerer på Filmskolen og ejer Billigvideo.dk. Drengene er innovative og arbejdsomme. Det er lige hvad der er brug for, i udviklingen af Tabt Barndom!
Sidst med ikke mindst skal Charlotte have en lille pige, Ea, d. 25. juni, så året 2015 byder på mange herligheder.

 

Om Charlotte
Charlotte Lindberg er 27 år og bor i økologisk bofællesskab ved Resenbro, nær Silkeborg. Hun er uddannet pædagog og studerer Entrepreneurship i Mejlgade, Aarhus v. VIA UC Design & Business, med hovedfokus på Socialt Design - Social Entrepreneurship.

 

Læs mere om Tabt Barndom på: www.tabtbarndom.dk elelr på Facebook  

 

 


Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981