SYMB!

 

SYMB! er en ny socialøkonomisk virksomhed på vej i Kalundborg. Virksomheden skal bl.a. skabe liv og sammenhold i Kalundborg Kommune.

 

Der har d. 31. marts 2016 været borgermøde på Kalundborg Gymnasium om virksomheden, der efter planen skal samle mange af de aktiviteter, der foregår i Kalundborg. Netværksdannelse er derfor et centralt element i virksomheden.

 

Ifølge Louise Kolbjørn, der er idémager bag virksomheden, skal SYMB være et sted, der forbinder en masse forskellige mennesker. Virksomheden skal således fungere både som et iværksætterhus, et kulturhus, et aktivitetshus, et værested, et innovationshus, et dannelseshus, et spisehus, et forsamlingshus, et projekthus og et væksthus.

 

Der er allerede dannet en bestyrelsen for SYMB!, og drejer det sig om at finde egnede lokaler til virksomheden. Derefter skal der ansættes medarbejdere, som opbygge rammerne, så aktiviteter kan bliver til noget eller for at et netværk kommer til at leve. ”SYMB! skal således skabe grobund for et mere aktivt medborgerskab, deltagelse og engagement i lokalsamfundet.

 

SYMB! skal drives som en socialøkonomisk virksomhed med et socialt sigte om at gøre en forskel for den enkelte borger samt lokalsamfund. Derfor er det heller ikke tanken at SYMB! kun skal leve af støtte fra fonde og puljer med, at der skal opbygges en forretning der sælger ydelser og produkter.

 

Kilde: TV-Kalundborg 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981