SUS årsberetning 2014

 

Socialt Udviklingscenter SUS har netop udgivet sin årsberetning for 2014 med status for de projekter og aktiviteter SUS arbejder med.

 

I 2014 årsberetningen kan man bl.a. læse om SUS´s arbejde med:
• Social IT – teknologi, der understøtter liv, leg og læring for mennesker med handicap
• Collective impact som en ny tilgang til at løse komplekse sociale problemer
• Koordination og sammenhængende borgerforløb
• Samskabelse mellem brugere, professionelle og frivillige
• Forebyggelse af konflikter og vold på arbejdspladsen som en fælles interesse for ansatte og borgere
• Brugerindflydelse, der giver værdi og bedst mulig kvalitet i indsats og løsninger.

 

Socialt Udviklingscenter SUS arbejder med social innovation og sociale opfindelser. Centret udvikler og gennemfører projekter og indsatser, der er med til at skabe bedre livsvilkår for socialt udsatte og sårbare mennesker og et godt arbejds­miljø for medarbejdere.
Fokus er på nye metoder, tværfaglig indsats og brugerindflydelse, og SUS vil gerne bruge leg som kreativ motor.
SUS samarbejder med et stort netværk af organisationer, kommuner, ministerier og fonde og er organiseret som en almennyttig, nonprofit forening.

 

Læs SUS Årsberetning 2014: Klik her! 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981