Styrket indsats for socialøkonomiske virksomheder

 

Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet har netop offentliggjort deres fælles udspil ”Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark”.

 

Udspillet, som socialminister Manu Sareen og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen i dag  (d. 4. september 2014) lancerede, indeholder 10 initiativer , som skal gøre det lettere og mere attraktivt at starte, drive og udvikle socialøkonomiske virksomheder i Danmark.
Blandt de ti initiativer er oprettelsen af det nyt vækstcenter og en blåstemplingsordning for socialøkonomiske virksomheder.

 

Ifølge socialminister Manu Sareen kombinerer socialøkonomiske virksomheder det bedste af to verdener: De skaber arbejdspladser og økonomisk aktivitet, men drives ud fra et socialt formål og ser muligheder i mennesker fremfor mangler. Samtidig skaber de nye løsninger på nogle af de svære problemer, vi kæmper med som samfund. Derfor forbedres arbejdsbetingelserne for de socialøkonomiske virksomheder, så flere tør tage springet og blive socialøkonomisk iværksætter.

 

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen mener at socialøkonomiske virksomheder er vigtige for vores samfund. Specielt fordi vi gerne vil have et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til os alle sammen. Også de som måske aldrig ville blive en del af et arbejdsfællesskab og få et arbejdsliv, hvis ikke der er virksomheder, som tager særlige hensyn.

 

Blandt initiativerne er oprettelsen af det ny Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder, som samtidig blev indviet ved et arrangement i GAME Denmarks lokaler på Enghavevej i København i dag. Manu Sareen
Ved arrangementet glædede socialminister Manu Sareen sig over oprettelsen af centret og de andre initiativer der er sat i værk, og han og udtrykte store positive forventninger til de muligheder der ligger i socialøkonomiske virksomheder.
Manu Sareen besøgte efterfølgende flere af de socialøkonomiske virksomheder der havde udstillingsstande i forbindelse med arrangementet. Direktør for Socialstyrelsen Knud Aarup fortalte kort om det nye vækstcenter og var ellers ordstyrer ved arrangementet. 
John Kvistgaard fra Ikast-Brande Kommune fortalte om kommunens store indsats på det socialøkonomiske område som blev påbegyndte i 2013. I det første år er der allerede skabt 5 virksomheder med 35 ansatte.
Bjørn Salling fra den socialøkonomiske virksomhed Kaffé Fair i Aalborg gav et stemningsbillede fra virkeligheden og fortalte om de udfordringer, der er ved at drive socialøkonomisk virksomhed.
Endelig gav Henrik Mørch, Head of Coordination Unit for Internal Market,European Commission, en indføring i de europæiske initiativer på området, bl.a. Social Business Initiative.

 

Det nye vækstcenter for Socialøkonomiske virksomheder skal fungere som én indgang til hjælp og vejledning for socialøkonomiske virksomheder og styrke virksomhedernes samarbejde med bl.a. offentlige myndigheder. Centrets arbejde består bl.a. i at drive portalen socialvirksomhed.dk, som bl.a. skal formidle den viden centret indsamler om socialøkonomiske virksomheder.

 

Et andet af de initiativer, som regeringen indfører er en registreringsordning, så socialøkonomiske virksomheder fremover kan skelnes fra firmaer, der alene drives med profit for øje.
Det er tanken at blåstemplingsordningen skal gøre det lettere for virksomhederne at afsætte deres produkter, tiltrække investeringer og samarbejde med kommuner og private virksomheder.
En del af indsatsen er også forlængelsen af Det Sociale Vækstprogram, der yder støtte til udvikling af de socialøkonomiske virksomheders forretningsmodel.

 

Udspillet "Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark” er en opfølgning på de anbefalinger, som Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, for præcist et år siden afleverede til regeringen.
Der er afsat i alt ca. 40 mio. kr. til gennemførelse af udspillets 10 konkrete initiativer.

Initiativer på Socialministeriets område:
• Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder
• Råd for Socialøkonomiske Virksomheder
• Registreringsordning for socialøkonomiske virksomheder
• Oplysningsindsats om socialøkonomiske virksomheder
• Værktøjskasse til dokumentation af effekt
• Styrket socialøkonomisk iværksætteri og forretningsdrift

 

Initiativer på Beskæftigelsesministeriets område:
• Pulje til styrket kommunal indsats
• Undersøgelse af muligheden for at lempe rimelighedskravet
• Forlængelse af Det Sociale Vækstprogram
• Private partnerskaber

 

Læs udspillet ”Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark”: Klik her! 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981