Stine Bosse bliver formand for Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder

 

Socialminister Manu Sareen har netop udpeget tidligere koncernchef for Tryg, Stine Bosse, til formand for Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder.

 

Rådet får til opgave, at få flere socialøkonomiske virksomheder til at blomstre frem i Danmark.
Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder er ét af 10 initiativer i regeringens udspil ”Flere og stærkere socialøkonomiske virksomheder i Danmark”.
Udover formand Stine Bosse tæller rådet otte medlemmer bl.a. Lars Hulgård fra Center for Socialt Entreprenørskab, Lars Jannick Johansen, Den Sociale Kapitalfond og Line Barfod fra Advokaterne Foldschack & Forchhammer

 

Socialministeren har udpeget fire medlemmer, mens de øvrige fire er udpeget af og repræsenterer organisationerne KL, DI, DE og LO.

 

Rådet for Socialøkonomiske Virksomheder skal:
• Arbejde for et styrket fokus på socialøkonomiske virksomheder på tværs af den offentlige, private og frivillige sektor.
• Bidrage til den offentlige debat om socialøkonomiske virksomheder.
• Støtte op om implementeringen af indsatsen for socialøkonomiske virksomheder og fungere som sparringspartner for Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder og dets virke.
• Følge den socialøkonomiske sektors udvikling og vejlede i forhold til, hvordan der bedst kan skabes rammevilkår, der fremmer udviklingen af og væksten i socialøkonomiske virksomheder.

Rådet for Socialøkonomiske virksomheder bliver betjent af et sekretariat i Socialstyrelsen.

 

Se listen over medlemmer af rådet: Klik her!

 

Læs mere: Klik her!

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981