SROI rapport fra Fundamentet i AarhusSROI rapport fra Fundamentet i Aarhus

 

Den socialøkonomiske virksomhed Fundamentet i Aarhus har udgivet en SROI rapport (Social Return On Investment), der redegør for den samfundsmæssige værdi af virksomhedens arbejde.

 

SROI rapporten er udarbejdet af Lind Invest  med datagrundlag fra Fundamentet fra året 2015. Selve analysen i rapporten er færdigudarbejdet den 18. april 2016.

 

Fundamentet er en forening i Aarhus, der tilbyder gratis rådgivning for udsatte borgere i Aarhus, og dertil har foreningen et behandlingsrum, hvor brugerne har mulighed for at få lindret fysiske og psykiske smerter uden beregning. Fundamentets indsats er helhedsorienteret og tager udgangspunkt i den enkelte bruger og brugerens behov.

 

Lind Invest har i deres SROI-Rapport om Fundamentet bl.a. skrevet følgende:
“Resultatet af analysen er, at for hver 1 krone, der investeres i Fundamentet, skabes der 13,65 kroners værdi for Fundamentets interessenter og samfundet generelt. Dette høje afkast illustrerer, at Fundamentets indsats er nødvendig og skaber stor effekt af de anvendte midler.”

 

Forfatter til rapporten rapporten er Jakob Gjeraae Sabroe fra Lind Invest.
Lind Invest har i 2011 lavet en lignende SROI rapport for Gallo Kriserådgivning i Aarhus (Gallo Kriserådgivnings SROI rapport kan læses her)  

 

Læs Fundamentets SROI rapport 2016 her

 

Læs Fundamentets enkelt side om rapporten her

 

Læs mere om Fundamentet  på: fundamentet.org

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981