Spørgeundersøgelse for 1000 socialøkonomiske virksomheder

 

SEFORIS projektet laver i løbet af det næste halve år en stor spørgeundersøgelse af 1000 socialøkonomiske virksomheder i Kina, Rusland og EU.

 

Formålet med projektet er at hjælpe beslutningstagere på forskellige niveauer til hurtigere og mere effektivt at gå efter at opnå sociale mål ved at fremme socialøkonomiske virksomheder.
Men for at gøre det, er der behov for en forståelse for det faktiske potentiale der ligger i socialøkonomiske virksomheder.
Derfor er forskningen organiseret omkring tre målsætninger:

 

- At øge.forståelsen for den rolle socialøkonomiske virksomheder har i forhold til at lede os mod mere inklusive og innovative samfund.

- At udvikle indsigter omkring de socialøkonomiske virksomheder og deres lokale kontekst – Hvordan formelle og uformelle institutioner – social kapital miljøer og ressourcer påvirker socialøkonomiske virksomheders formåen og omvendt.

- At udvikle tankevækkende indsigter der er politisk relevante og relevante for aktører i feltet.

 

 

 

 

 

Som del af den store spørgeundersøgelse vil man samle data omkring , hvilken slags politiske anbefalinger de sociale iværksættere selv ønsker at foreslå, og hvilke visioner de har for samfundet.
Projektet ønsker på den måde at berige sine egne policy-anbefalinger med synspunkter fra 1000 socialøkonomiske virksomheder i Kina, Rusland og Europa.

 

Om SEFORIS
SEFORIS Projektet er støttet af ”European Union’s Seventh Framework Programme”. Projektet sigter, gennem indsamling af massiv dokumentation og international forskning, mod at få en bedre forståelse af den rolle socialøkonomiske virksomheder spiller i EU og andre lande i forhold til at udvikle innovative og inkluderende samfund.
Læs mere om SEFORIS: Klik her!

 

Læs mere om spørgeundersøgelsen: Klik her!


Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981