SocialVentures@2200SocialVentures@2200

 

Parterne bag projektsamarbejdet SocialVentures@2200, som blev afsluttet i januar 2012, har nu udsendt en rapport med erfaringsopsamling fra projektet.

 

SocialVentures@2200 er et partnerskab mellem Kuben Management, Center for Socialøkonomi, Center for Socialt Entreprenørskab ved Roskilde Universitet og Askovgården. Samarbejdet blev indledt mellem de tre førstnævnte i 2009 mens Askovgården kom ind i partnerskabet i 2010.
Ud over at opsamle erfaringerne sætter rapporten også disse ind i en mere almen sammenhæng af socialt entreprenørskab, partnerskaber og byudvikling.

 

Der er ikke tale om en evalueringsrapport, men om en erfaringsopsamling foretaget af aktørerne, som selv har været aktive i udvikling af projektet og partnerskabet. Co-produktion, partnerskaber og samarbejde er ikke blot målsætninger for social innovation og socialt entreprenørskab, men også for skabelse af viden i tæt samarbejde mellem de implicerede parter.
På den måde er rapporten også en del af en strømning indenfor universiteternes og andre vidensinstitutioners tilgang til social innovation og vidensudvikling af mere almen karakter, hvor der ikke er så meget fokus på ekspertrollen men mere på det at skabe viden i fællesskab.

 

Parterne bag projektsamarbejdet håber at rapporten kan blive et bidrag til at arbejde med mange af de uudforskede muligheder og udfordringer der ligger i partnerskaber. Og at erfaringerne fra SocialVentures@2200 kan blive et væsentligt alment bidrag til en partnerskabsorienteret og bæredygtig udvikling af socialt entreprenørskab.

 

SocialVentures@2200 har fået økonomisk støtte af Center for Bydesign, Københavns Kommune og Integrationsministeriet. Parterne bag projektet og samarbejdspartnerne har også selv bidraget med en væsentlig medfinansiering.

 

Fakta:
Titel: SocialVentures@2200 – en lokal støttestruktur for socialt entreprenørskab. En erfaringsopsamling
Forfattere: Lise Bisballe, Rikke Egå Jørgensen, Linda Lundgaard Andersen og Lars Hulgård
Udgiver: Center for Socialt Entreprenørskab, Institut for Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet i samarbejde med Kuben Management, Center for Socialøkonomi og Askovfonden
Udgivelsesdato: August 2014
Rapporten kan købes ved henvendelse til: Lene Hagbart Hansen tlf. 46 74 20 21 email. lhh@ruc.dk

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981