Foredragsholders navn og Kontaktoplysninger:
Per Bach Præsteager 126
8200 Aarhus N
Tlf. 40 11 86 40
Email. per@socialeentreprenorer.dk 
www.sociale-entreprenører.dk

 

Titel: "Socialt entreprenørskab".

 

Foredragsholder: Per Bach er master i socialt entreprenørskab og formand for foreningen Sociale Entreprenører i Danmark. Han har tidligere været leder for den danske del af den internationale miljøkampagne Global Action Plan (Grøn Livsstil på dansk), arbejdet på Dansk Center for Byøkologi og været projektleder for Timebankprojektet i Aarhus.

 

Foredragets indhold: Foredraget giver en kort indføring i begrebet socialt entreprenørskab, som er socialt iværksætteri der opstår i et krydsfelt mellem den offentlige, private og civile sektor med et ønske om at skabe social værdi. Der fokuseres både på den teoretiske baggrund for socialt entreprenørskab ligesom begrebet belyses med praktiske eksempler fra Danmark og resten af verdenen. I forhold til de store samfundsmæssige udfordringer vi står overfor, f.eks. med hensyn til bevarelsen og udviklingen af vores velfærdssamfund, er der et stort behov for nytænkning og innovation. Her kan socialt entreprenørskab spille en væsentlig rolle.

 

Foredragets varighed: Foredraget kan tilpasses lejligheden og kan have en varighed på 15-60 minutter.

 

Pris: (+ transport): 3000 kr. + dækning af transportudgifter eller efter nærmere aftale. 
Overskuddet tilfalder foreningen Sociale Entreprenører i Danmark 

 

Hvor i landet kan foredraget tilbydes: I hele Danmark

 

Tekniske hjælpemidler: Mulighed for at vise PowerPoint

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981