Socialt entreprenørskab i Letland – et område på vej frem

 

This article is available in english here

 

Madara Peipina er leder for organisationen Social Entrepreneurship Association of Latvia. I denne artikel giver hun en status for socialt entreprenørselskab i Letland anno 2016 og ser på nogen af de udfordringer, der i forhold til at udvikle feltet.

 

Socialt entreprenørskab er et ret nyt koncept i Letland – selv om de første initiativer, som kan kaldes socialøkonomiske virksomheder så dagens lys allerede i begyndelsen af 90´erne.De første socialøkonomiske virksomheder der identificerede sig selv osm sådan dukkede op for ca. 8-9 år siden.

 

Det var også på det tidspunkt at socialt entreprenørskab som koncept begyndte at få opmærksomhed fra de største NGO´er og tænketanke i Letland, og da det første Social Entrepreneurship Forum blev afholdt. Siden da er udviklingen af socialt entreprenørskab i Letland mest foregået takket være civilsamfundsorganisationer, som har ydet den ekspertise, forskning og finansiering der var brug for i forhold til at bringe dette felt videre.
 

 

Letland har ikke nogen officiel eller alment accepteret definition på socialt entreprenørskab endnu – konceptet er som nævnt relativt nyt og er derfor heller ikke alment kendt. Alligevel er der gode tegn som viser at både den offentlige og private sektor bliver mere vant til denne form for iværksætteri og at beslutningstagere, aktører og politikere er villige til at gøre deres del for at udvikle sektoren yderligere. 
Det lettiske parlament har nedsat en arbejdsgruppe som arbejder på et lovforslag vedr. socialt entreprenørskab, Velfærdsministeriet forbereder sig på at implementere det første det første 19 million euro store støtte program, og flere kommuner er i færd med at udvikle egne instrumenter og metoder som kan hjælpe lokale socialøkonomiske virksomheder. De fleste organisationer i Letland, som kalder sig selv for socialøkonomiske virksomheder opererer i øjeblikket under radaren og har typisk valgt en juridisk form som enten aktieselskab eller non-profit organisation (organiseret som forening eller fond).

 

De fleste socialøkonomiske virksomheder arbejder med udsatte grupper som f.eks. enlige mødre, handicappede og ældre, men enkelte fokuserer også på kultur og miljøproblemer uden have en specifik gruppe af udsatte som målgruppe.
De mest kendte og populære socialøkonomiske virksomheder i Letland er bl.a. velgørenheds butiks kæderne Second Breath og Samaritan Association of Latvia, Z(in)oo, der er et videnskabscenter for børn, Wonders samt modeselskabet MAMMU og tekstil og designvirksomheden LUDE.

 

På nationalt niveau blev der i efteråret 2015 også stiftet en organisation med det formål at fremme udviklingen af socialt entreprenørskab i Letland. For øjeblikket har Social Entrepreneurship Association of Latvia mere end 30 medlemmer NGO´er, fonde, socialøkonomiske virksomheder, aktivister og eksperter. Foreningen fungerer både som en fortaler- og interesseorganisation, der arbejder både med lokale og nationale aktører og beslutningstagere og som en platform, hvor socialøkonomiske virksomheder kan diskuterer, udveksle ideer og udfordringer, netværke og lave projekter sammen.

 

Hvad er de største udfordringer for socialøkonomiske virksomheder i Letland?
De største udfordringer har helt sikkert noget at gøre med den forretningsmæssige del af virksomheden – forretningsplan, forretningsmodel, distribution, marketing og salg etc. .
Efter som markedet i Letland er meget lille, er det ikke let at få ens produkter ”derud”, gøre dem synlige og tilgængelige for et større publikum. Alligevel er der enkelte succeshistorier, som er værd at fortælle, og de er med til at lede vejen og oopmuntre andre. Det giver os håb om at socialt entreprenørskab har et stort potentiale for at skabe positiv, håndgribelig effekt og forandring i Letland.

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981