Socialt entreprenørskab

 


Socialt entreprenørskab er iværksætteri på det sociale område. Dvs. løsninger på sociale problemstillinger på nye og innovative måder.

 

Den nuværende forståelse af begrebet "entreprenørskab" og også begrebet "innovation" bygger i høj grad på den østriske økonom Joseph Schumpeters (1883-1950) arbejde.
Schumpeter så entreprenøren som en person, der er i stand til at omforme en ide eller en opfindelse til en succesfuld innovation. Entreprenører er altså forandringsagenter og entreprenørskab fordre det som Shumpeter kaldte" kreativ destruktion" (creative destruktion)  - altså at man erstatter underlegne innovationer på markedet og skaber nye produkter og forretningsmodeller.


Modsat den traditionelle entreprenør, der primært ønsker at skabe en økonomisk gevinst, er den sociale entreprenør primært drevet af ønsket om at skabe sociale forandringer og forbedringer og dermed social værdi.

 

Under dette menupunkt kan du finde mere detaljeret information om begrebet Socialt Entreprenørskab.
Se under menupunkterne:


Hvad er socialt entreprenørskab

 

Eksempler på Socialt Entreprenørskab og socialøkonomiske virksomheder

 

Masteruddannelse i Socialt Entreprenørskab

 

Kandidatuddannelse i Socialt Entreprenørskab

 

Masteropgaver om Socialt Entreprenørskab

 

Litteratur om Socialt Entreprenørskab

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981