Socialpolitisk idekatalog fra socialt udsatteRapporten Stemmer fra kanten

 

Huset Zornig har netop udgivet rapporten ”Stemmer fra kanten”, hvor socialt udsatte sætter ord på ideer og behov i socialpolitikken.

 

Ifølge Lisbeth Zorning Andersen er det nødvendigt at inddrage de svageste borgere i løsningerne, hvis de skal virke.
Nogen af de ønsker de svageste borgere har til myndigheder ne er bl.a.: Færre og faste sagsbehandlere, én samlet indgang til kommunen, en hotline for psykisk sårbare, inddragelse af borgeren i beslutninger om deres eget liv, adgang til en social ombudsmand og hjælp til IT.

 

Den nye rapport ”Stemmer fra kanten”bygger på interviews og samtaler med socialt udsatte, som er indsamlet i forbindelse med demokratikampagnen Stemmer på Kanten i efteråret 2013. Kapagnen er sidenhen omdannet til en frivillig forening, som arbejder på bedre vilkår for socialt udsatte.

 

Rapporten er bygget op som et socialpolitisk idékatalog, opdelt i fire emner, som de socialt udsatte selv mener er vigtige for deres muligheder for at skabe et godt liv: Kontakt til myndighederne, boligsituationen, sundhed og beskæftigelse.

 

Læs mere: Klik her!

 

Download rapporten "Stemmer fra kanten": Klik her!

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981