Socialøkonomiske virksomheder i BelgienMapping Social Enterprises in Belgium 


Oksigen Lab i Brussel i Belgien fungerer både som forskningsinstitution og vækstprogram for socialt enttreprenørskab. Organisationen har netop udsendt rapporten "Mapping Social Enterprise in Belgium".

 

For at give et billede af status for socialøkonomiske virksomheder i Belgien har Oksigen Lab gennemført interviews med 78 belgiske sociale iværksættere. Her kan man bl.a. se at den typiske leder af en socialøkonomisk virksomhed er mand, over 40 år og højt uddannet.Oksigen Lab kalder selv resultaterne af deres undersøgelse mytebrydende og indsigtsfulde, og organisationen forsøger da også gennem deres forskning at skabe rum for nytænkning i forhold til, hvordan fremtiden skal forme sig for social innovation og socialøkonomiske virksomheder i Belgien.


Her er 5 nøgle resultater af undersøgelsen:


1. Socialøkonomiske virksomheder kan løse andet og mere end problemer omkring arbejdsløshed.
EU har gjort det til en prioritet at gøre noget ved arbejdsløsheden i Europa. Eu Kommisionen forsøger aktivt at flytte mennesker fra arbejdsløshed til arbejde, at finde det rigtige arbejde til arbejdsløse, at øge antallet af mennesker der skaber deres eget arbejde,og at øge beskæftigelsen for udsatte og marginaliserede mennesker. Det sker bl.a. gemmnnem initiativer som European Social Innovation Competition
Det er derfor ikke overraskende at et stort antal socialøkonomiske virksomheder i Belgien arbejder aktivt for at integrere mennesker på arbejdsmarkedet. Men Oksigen påpeger, at halvdelen af de såkaldte WISE (work integration social enterprises) også arbejder med problemer og udfordringer på andre områder f.eks. for ældre.


2. Socialøkonomiske virksomheder er meget markedsorienterede.    
Størstedelen af de interviewede (63%) genererer selv 50% af deres indkomst gennem afgifter eller salg.I følge Oksigen har mange af de adspurgte "et stort iværksætter gen" i forhold til den måde de ønsker at skabe social værdi på. Selv om kun 15% er fuldt selvfinansierede og selv om det for virksomhederne som gennemsnit er ca 40% af indtægterne, der kommer fra fonde, så er der blandt de adspurgte et stort ønske om at undgå støtte, selv at generere mere indkomst, åbne nye markeder og lancere nye services.


3. Gennemsnitsalderen for socialøkonomiske virksomheder i Belgien er 20,7 år
I modsætning til den almindelige opfattelse af at socialøkonomiske virksomheder er et spirende felt i Belgien viser undersøgelsen, at gennemsnitsalderen for socialøkonomiske virksomheder i Belgien er lige over 20 år. Der er heller ikke tale om små virksomheder. 43% af de adspurgte virksomheder havde mellem 10 og 43 ansatte og 18% havde mellem 50 og 250 ansatte eller mere end 250 ansatte.Lampiris er en grøn socialøkonomisk virksomhed med 200ansatte og De Wase Werkplaats, der er en embalage og miljøhåndteringsvirksomhed har 720 ansatte hvoraf 500 har en eller anden form for handicap.

 

4. Socialøkonomiske virksomheder har mindre udsving i forhold til køns- og indkomstfordeling.
Ligesom i traditionelle virksomheder er det oftest mænd der leder socialøkonomiske virksomheder. Men der er nogle få forskelle mellem traditionelle og socialøkonomiske virksomheder.Undersøgelsen viser, at der er mindre udsving i forhold til køns- og indkomstfordeling i socialøkonomiske virksomheder end, de er i traditionelle virksomheder. Ledelsesformen i socialøkonomiske virksomheder er ofte involverende i forhold til medarbejderne frem for top-down. Dette er ofte i overensstemmelse med organisationens værdier og sociale ambitioner.

 

5. Socialøkonomiske virksomheder er meget regionalt fokuserede.
50% af de adspurgte socialøkonomiske virksomheder arbejder på regionalt niveau i Flanderen, Wallonien eller Brussel, og 37% har grundlagt deres organisation for at yde services, som er fraværende i deres region.
De stræber efter at vokse både nationalt og enternationalt, men nævner den administrative kompleksitet og mangel på netværk i forhold til at finde de rigtige samarbejdspartnere som barriere for at opskalere. 
De fleste vil dog gerne overkomme disse barriere, måske fordi mange ser sig selv som havende stærkt fodfæste i deres marked - 60% af de adspurgte forventer ikke nye konkurrenter. Og de der ser fremtidige konkurrenter mener at halvdelen af dem vil være rene profit organisationer og 30% forventes at være andre socialøkonomiske virksomheder.

 

Læs rapporten "Mapping Social Enterprise in Belgium: Klik her!  

 

Se rapportens "Key Findings": Klik her! 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981