Socialøkonomisk virksomhed - Hvad er det?


Tid: Mandag d. 26. november 2018 kl. 15.00-17.00 
Sted: Special Minds, Gunnar Clausens Vej 68, 8260 Viby 
Pris: Arrangementet er gratis  
Tilmelding hos: på Billetto eller hos Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk 
Arrangementet afholdes i samarbejde med Special Minds

 

Mange har hørt om socialøkonomisk virksomhed, men kunne måske godt tænke sig at få lidt mere på det rene, hvad begrebet konkret dækker over.

Til dette arrangemement vil vi give en lidt bredere indtrodukiton til begrebet socialøkonomisk virksomhed, hvor vi både ser på definition, status, statestik og lovgivning, på den praktiske dagligdag i en socialøkonomisk virksomhed samt få et forskningsmæssigt perspektiv på lokale socialøkonomiske virksomheder.

 

 

Foreløbigt program


15.00-15.05
Velkomst


15.05-15.30
Generel introduktion til socialøkonomisk virksomhed
Per Bach, Sociale Entreprenører i Danmark
Per vil give en generel introduktion til begrebet socialøkonomisk virksomhed og fortælle om, hvordan status for sektoren er herhjemme. Herud over vil han komme ind på lovgivning indenfor området samt give konkrete eksempler på forskellige typer af danske socialøkonomiske vikrsomheder.
Per Bach har været formand for Sociale Entreprenører i Danmark siden foreningens start i 2010. Han har en master i socialt entreprenørskab fra RUC. Han har de seneste år bidraget til internatonale rapporter, skrevet debatindlæg og holdt flere oplæg om socialt entreprenørskab og socialøkonomiske virksomheder.

 

15.30-15.55
Socialøkonomisk virksomhed i praksis
Brian Busk, Special Minds
Brian Busk vil fortælle, hvordan dagligdagen i en socialøkonomisk virksomhed ser ud. Han kommer også ind på de konkrete opgaver, som Special Minds løser samt på, hvordan virksomheden arbejder med at støtte og løfte mennesker med autisme ind på arbejdsmarkedet.
Brian Busk er tidligere adm. direktør i Silkeborg Data 2009-2016, og har de seneste år også fungeret som forretningsudvikler og selvstændig ledelseskonsulent. Han har siddet i i flere virksomhedsbestyrelser, herunder konsulenthuset Ballisager. I 2008 blev Brian Busk kåret til årets ledertalent af erhvervslivet i Silkeborg Kommune og i 2011 som Årets Unge Erhvervsleder i Midt/Vest.

 

15.55-16.20
Forskning i socialøkonomiske virksomheder
Elof Nellemann Nielsen, VIA University
Der er stor og stigende interesse for socialøkonomi, både internationalt og i et dansk perspektiv. Elof Nellemann Nielsen giver et kort overblik over nogle af de vigtigste forskningsresultater internationalt og herhjemme. Derudover giver han eksempler på erfaringer fra og resultater af VIA University College arbejde med det socialøkonomiske felt.
Elof Nellemann Nielsen er Lektor ved Administrationsbacheloruddannelsen i VIA University College og Vidensmedarbejder i programmet VIA Samfund og Socialt Arbejde.

 

16.20-16.30
Pause

 

16.30-16.55
Spørgsmål og debat

 

16.55-17.00
Afrunding

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981