Sociale Iværksætter eventyr - Poul Kellberg

 

Tid: NY DATO - Arrangementet flyttes fra d. 6. april 2018 kl. 15.00-17.00 -  NY DATO er på vej 
Sted: VIA University College – 'Naturfagstorvet', Campus C, Ceresbyen 24, Aarhus
Pris: Arrangementet er gratis
Tema: Poul Kellberg fortæller om sin iværksætterrejse og etableringen af den socialøkonomiske virksomhed Comeback Programe +Industries, hvor han har haft stort held med at bringe udsatte og unge, som ofte har været på kant med loven, videre i arbejde eller i uddannelse. 
Tilmelding: På Billetto eller hos Per Bach på email. per@socialeentreprenorer.dk - tilmeldingsfrist d. 3. april 2018.
Arrangementet afholdes i samarabejde med VIA UC

 

Poul Kellberg

Poul Kellberg er iværksætter, tidligere elitebokser, pædagog og har en diplomuddannelse i krimonologi.
Poul startede den socialøkonomiske virksomhed Comeback Program+Industries i 2010.
Comeback Program+Industries er en innovativ, professionel socialøkonomisk virksomhed, der hjælper marginaliserede unge mænd i alderen 16-35 år til at tage ansvar for egen, andres og samfundets udvikling. Det kan være på en uddannelse, i et job eller i en virksomhed, som Comeback hjælper de unge med at starte.

Comeback hjælper bl.a. de unge gennem Comeback Industries, hvor de unge får hjælp til at starte egen virksomhed. Den enkelte unge får hjælp til at udarbejde en forretningsplan, får tilbudt løbende sparring og Comeback yder også økonomisk støtte. En del unge får arbejde i en af de virksomheder, der er etableret i Comeback Industries.
Comeback hjælper også de unge gennem Comeback Consult, der drives som socialøkonomisk virksomhed. Her er ansat konsulenter, som alle har en fortid på kant med sig selv og ofte også loven. Comeback-konsulenternes arbejde består i at transformere deres personlige erfaringer til rådgivning.

Poul Kellberg

Comeback Program+Industries er blandt Danmarks første registrerede socialøkonomiske virksomheder. Virksomheden er socialt innovativ i sin tilgang, hvor den både hjælper unge med problemer, løser et samfundsproblem og skaber nye forretningsmuligheder.
Comeback samarbejder med en lang række kommuner omkring København og modtager støtte fra bl.a. Bikubenfonden.
Gennem de sidste fem år er 40% af Comebacks deltagere kommet i uddannelse, i job eller har startet deres egen virksomhed.

Læs mere om Comeback Program+Industries på: comeback.nu/da

 

Sociale iværksætter eventyr
Sociale iværksætter eventyr er en række arrangementer, der sætter fokus på succesfulde soicale iværksættere. Det er iværksættere, som gennem deres socialøkonomiske virksomhed har formået at skabe afgørende social effekt for en målgruppe eller på et område i stor skala. 
Det er også enkeltpersoner, der har en spændende historie og masser af erfaringer fra deres iværksætterrejse, som de kan dele ud af til glæde for andre, der har lyst til at starte en socaialøkonomisk virksomhed.

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981