Social RenaissanceSocial Renaissance

 

Organisationerne SocialFare, Torino Social Innovation aog TOP-IX organiserer en en-dags offentlig konference og debat om social innovation. Konferencen "Social Renaissance": Challenging inequality through impact innovation afholdes d. 26. juni 2014 i Torino, Italien.

 

 

Konferencen sigter mod at redefinere koncept, mening og praksis i forhold til social innovation på regionalt, nationalt og internationalt niveau. Store samfundsmæssige problemer som ulighed, øget urbanisering og pres på miljøet kræver nye og innovative løsninger for at sikre en bæredygtig fremtid.

 

"Social Renaissance" konferencen ønsker at starte en proces for at øge opmærksomheden på de såkaldte eksternaliteter, altså de ting som vi ofte overser i forbindelse med at kende efekt og udgift forbundet med en aktivitet. Ved fremstilling af et produkt indregnes ofte ikke prisen på den forurening, som produktet forårsager. Det kan også være en økonomisk aktivitet, der godt nok skaber overskud, men samtidig forårsager ulighed, og dermed følgende udgifter, som ikke indregnes, når man skal opgøre effekt af aktiviteten. Konferencen ønsker at bringe eksternaliteterne i centrum for beslutningstagning på alle niveauer.
Resultatet af en sådan proces vil være nye velfærdsmodeller, evidens-baseret beslutningstagning og innovative offentlige-private partnerskaber i virksomheds-, finans- og den frivillige sektor og i socialt entreprenørskab.

 

Læs mere om Konferencen "Social Renaissance": Challenging inequality through impact innovation. Klik her!

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981