Social- og miljømæssig bæredygtighed hænger sammenTowards A New Social Settlement

 

New Economics Foundation NEF argumenterer i et nyt arbejdspapir med titlen ”A new social settlement for people and planet” for sammenhængen mellem social- og miljømøssg bæredygtighed.

 

Arbejdspapiret er en del af NEF´s projekt ”A New Social Settlement” , der indeholder en serie dokumenter, diskussioner, blogs og publikationer som udforsker forskellige måder, hvorpå man kan opbygge en det som NEF kalder ”a new social settlement” .
Projektet er NEF´s bidrag til at udvide debatten om det fremtidige velfærdssystem og i England og samtidig give input til en ny form for økonomi.

 

Arbejdspapiret peger på at social- og miljømæssig bæredygtighed er dybt forbundne og gensidigt afhængige af hinanden. Det undersøger nærmere, hvorfor de hænger sammen, og hvordan de påvirker hinanden. Samtidig kigger arbejdspapiret på forskellige konsekvenser for politik og praksis. Selv om hensyn til mennesker og miljø hænger sammen, er det oftest sådan at politik og lovgivning på social- og miljøområdet befinder sig i to helt forskellige siloer.

 

Forslag til reformering af velfærdsstaten tager sjældent hensyn til de begrænsninger der er for vores miljømæssige ressourcer. Og på samme måde er nuværende politikker for at reducere CO2 udslip i langt højere grad udformet efter at skabe økonomisk vækst frem for at tage hensyn til menneskers trivsel og sundhed.
Der er brug for gode eksempler på, hvordan der kan lave specifikke politiske tiltag, der på en og samme tid tager hensyn til social retfærdighed og miljømæssig bæredygtighed.
Eksempler på det inkluderer bl.a. adgang til grønne områder, en mere bæredygtig lokal fødevareproduktion, renovering af huse for at gøre dem mere energieffektive, støtte til lokalsamfundsaktiviteter f.eks. fødevare Kooperativer og Centre der reparerer alle former for ting, der er gået i stykker.
Det er ikke nye ideer, men som NEF påpeger, er der et stort behov for at disse ikke skal blive ved mad at være marginale eksempler, men skal være ideer som integreres i lovgivning og politisk handling.

 

Læs mere: Klik her!

 

Læs NEF´s arbejdspapir ”A new social settlement for people and planet”: Klik her! 

 

Læs mere om NEF´s projekt Towards a New Social Settlement: Klik her! 


Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981