Social Innovation as a Trigger for Transformations Social Innovation as a Trigger for Transformations

 

28.11.2017

 

Social Innovation as a Trigger for Transformations The Role of Research er en ny EU rapport om social innovations rolle i forsknings- og udviklingsprojekter – specielt de projekter der modtager EU støtte.

 

Rapporten afspejler også relevansen af social innovation og social innovations forskning i kollektive handlinger, i forbindelse med politisk beslutningstagning og i den socio-politiske omdannelse i Europa og resten af verden i dag.

 

I rapporten fremsættes også forslag til, hvordan social innovations forskning kan bidrage til at styrke samfundsvidenskab og humaniora´s stilling i det moderne og fremtidige europæiske forsknings- og politiske landskab.
Rapporten søger således at forklare, hvordan social innovation som koncept og praksis har et stort socio-politisk forandrings potentiale og advarer mod at reducere social innovation til bare af være et redskab til at løse sociale problemer, som en reaktion på statens og markedets utilstrækkelig evner til at gøre det samme.

 

Baggrunden for rapporten er anmodning fra EU Kommissionen om en vurdering af 25 forskningsprojekter som Kommissionen har finansieret i de sidste år af rammeprogram 7 (2012-2013) og Horizon 2020s første tre år (2014-2016).

 

Rapporten kan læses her 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981