SoCentral

 

SoCentral er en norsk såkaldt "samfundsinkubator" beliggende i centrum af Oslo. Her tilbydes sociale entreprenører kontorplads i et unikt arbejdsfællesskab.

 

Stifterne af SoCentral Cathrine Skar, Håkon Iversen og Thomas Berman havde allerede for flere år siden tanker om at Norge havde brug for et center for social innovation.
Hvis man skal skabe nye løsninger på kendte samfundsudfordringer, er der behov for at blive bedre til at arbejde på tværs af faglighed, brancer og sektorer. Der er stort behov for gode eksempler på hvordan sådanne samarbejder kan se ud.
Derfor har stifterne bag SoCenral skabt en stor samfunnsinkubator, hvor sociale entreprenører og ildsjæle fra offentlige, private og frivillige organisationer kan arbejde side om side i et unikt arbejdsfællesskab, netop for at skabe sådanne tværgående samarbejder og vise at de har stor positiv samfundsmæssig effekt.

 

SoCentral har i dag 22 kontorpladser, og flere små og store virksomheder, som på forskellig vis arbejder med positiv social og miljømæssig forandring, har lejet sig ind hos SoCentral. Virksomheden er i øjeblikket i gang med et større ombygningsarbejde, og når det er færdigt i 2016, regner man med at have 100 pladser til udlejning ud af i alt 350 kontorpladser i et 12.000 kvateratmeter stort hus for kulturproduktion og samfundsinnovation.
SoCentral stiller som betingelse, at de der lejer sig ind og arbejder i huset arbejder med at udvikle, udløse eller synliggøre nye løsninger på kendte samfundsudfordringer.

 

Udover at tilbyde kontorpladser arbejder SoCentral i øjeblikket på at udvikle forskellige kompetenceudviklende kurser og seminarer til sociale entreprenører. Det er f.eks. indenfor emner som forretningsmodeller, finansiering, projektledelse, innovasjon, offentlig-privat samarbejde. Man tilbyder også foredrag og workshops om socialt entreprenørskab, projekt- og innovationsrådgivning forretningsudvikling samt netværksmøder og bistand til at finde finansiering. Stifterne bag SoCentral er i dette arbejde bl.a. inspirerede af udviklingen omkring socialøkonomiske virksomheder i England og paraplyorganisationen Social Enterprise UK (SEUK).

 

SoCentral driver også en blog med indlæg om socialt iværksætteri og social innovation.

 

Læs mere om SoCentral: Klik her!

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981