Silkeborg Kommune søger socialøkonomisk forpagter af kantine på Silkeborg Rådhus

 

Silkeborg Kommune ønsker at skabe flere arbejdspladser for socialt udsatte mennesker, derfor har kommunen annonceret efter en socialøkonomisk virksomhed som forpagte af kantinen på Silkeborg Rådhus.

 

Kantinedriften annonceres som en forpagtning (koncessionsaftale). Den er således hverken omfattet af udbudsdirektivet, jf. direktivets art 17, eller tilbudsloven.
I forhandlingsfasen vil der blive forhandlet og indgået en kontrakt, som tager udgangspunkt i nedenstående beskrivelse.

 

Kommunen ønsker at kantinen fremover drives af en virksomhed, som enten er registreret som socialøkonomisk virksomhed, eller som opfylder betingelser for at kunne blive registreret som socialøkonomisk virksomhed.
Derudover skal virksomheden have en vis andel af medarbejdere, som er udsat på arbejdsmarkedet.
Annonceringen omfatter en forpagtningsaftale vedrørende den daglige drift af kantinen på Søvej 1.
Herudover skal kantinen kunne levere forplejning til møder og eventuelle aften arrangementer.

 

Læs mere: Klik her! 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981