SED´s Fagperson netværk

 

 

For at støtte og udvikle feltet for sociale iværksættere i Danmark, arbejder SED på at opbygge et netværk af fagpersoner (undervisere, virksomhedskonsulenter, kommunale medarbejdere, forskere mv.), der gennem forskellige kompetenceopbyggende arrangementer kan gøre relevant faglig viden tilgængelig for sociale iværksættere uden at de skal betale i dyre domme for det.
Samtidig ønsker SED at give mulighed for yderligere opkvalificering og erfaringsudveklsing på tværs blandt fagpersonerne ved at afholde særskildte netværksmøder for dem.
Sociale iværksættere har brug for specialiseret viden og kompetencer omkring de særlige typer af opgaver og udfordringer som de møder ift. at gøre deres forretning social og miljømæssigt bæredygtig – det gælder f.eks. viden om særlige typer af lovgivning, forretningsmodeller, markedsføring, fundraising mm. Den viden kan netæfrket stille til rådighed. Samtidig vil fagfolkene få udvidet deres viden og netværk via kontakt og dialog med de praktikere, der arbejde konkret med socialt iværksætteri.

 

Fagpersoner

Birgitte Brøbech

 

Birgitte Brøbech 
Vejledning i juridiske spørgsmål og virksomhedsformer - (Aarhus)

Birgitte Brøbech er selvstændig advokat og har bl.a. arbejdet hos Advokaterne Foldschack & Forchhammer. Birgitte har mangeårig erfaring som juridisk rådgiver af blandt andet socialøkonomiske virksomheder, socialpædagogiske opholdssteder, botilbud, interne skoler, dagtilbud og andre fonde, foreninger, personer og selskaber, der løfter sociale, uddannelses- og beskæftigelsesmæssige opgaver. Hun har også stor erfaring med juridisk rådgivning i forbindelse med opstart og drift af andre projekter og virksomheder, der fremmer økologi og bæredygtighed, kultur, fællesskab, inklusion og mangfoldighed. Herunder alternative boformer. 
Kontakt: 
www.bbadvokat.dk
bb@bbadvokat.dk
60 18 77 27

 

Line Barfod

Line Barfod 
Vejledning i juridiske spørgsmål og virksomhedsformer - (Hovedstadsområdet)
Line Barfod er advokat hos advokatfirmaet Foldschack, Forchammer & Dhalager, hvor hun primært arbejder indenfor socialøkonomiske virksomheder og andre alternative virksomheds-former. Line Barfod har siddet i Folketinget for Enhedslisten fra 2001-2011, bla. som retsordfører. Line er medlem af både Komitéen for socialøkonomi og Dialogforum for samfundsansvar og vækst og har også været medlem af det nu nedlagte Rådet for socialøkonomiske virksomheder og Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheder. I fobindelse med arbejdet i Udvalget for Socialøkonomiske virksomheder var hun bl.a. med til at udforme loven om Registrede socialøkonomiske virksomheder. Sammen med Knud Foldschack har hun skrevet bogen "Socialøkonomiske virksomheder - en håndbog", der udkom i 2015.

 

Connie Hasemann

Connie Hasemann
Vejledning i forretningsudivikling - (Hovedstadsområdet)
Connie Hasemann er stifter og tidligere direktør i virksomheden All Ears Connie Hasemann modtog i 2013 ”erhvervslivets nobelpris” Oslo Business for Peace for at have skabt og udviklet All Ears TM, som i dag er en af Danmarks førende socialøkonomiske virksomheder. Det var blandt andet den tidligere Nobelprismodtager Muhammed Yunus, der pegede på Connie Hasemann som oplagt kandidat til Oslo Business for Peace Award. Efter 22 år i All Ears TM stoppede Connie Hasemann og er i dag selvstændig konsulent med fokus på vækst af sociale virksomheder.
Kontakt:
www.conniehasemann.dk
ch@all-people.dk
‭20 98 87 14‬

 

Camilla Schwalbe

 

Camilla Schwalbe
Vejledning i kommunikation og branding - (Hovedstadsområdet)
Camilla Schwalbe er forhåndværende fhv. byrådsmedlem for Socialdemokraterne i Taarnby Kommune samt forhåndværende formand for DSU.I dag er Camilla partner i det socialøkonomiske kommunikationsbureau Sivil, der holder til i København. Camilla har stor erfaring i politisk interessevaretagelse og udvikling af strategier, der virker i det politiske landskab samt i at styrker organisationers stemme og gennemslagskraft over for beslutningstagere.
Kontakt:
www.sivil.dk
camilla@sivil.dk 
53 76 13 60

 

LONE CHRISTIANSEN

Lone Christiansen - C Muligheder
Vejledning i fundraising - (hele landet)

Lone Christiansen er uddannet inden for Historie og Afrikastudier. Hun har siden hun afsluttede sin uddannelse arbejdet med frivillige, projektstyring, ledelse, visuel strategiudvikling og koordinering. Gennem 6 år har hun bl.a. hjulpet organisationer i Swaziland og Mozambique i forhold til ide-udvikling, strategi og projektstyring. 
Foruden virksomheden C Muligheder har Lone været med til at starte en virksomhed (SNAP Aps) og været projektleder hos Wahlen Aps. Lone har udviklet værktøjer til fondssøgning og frivilligledelse. Hun er en stor fortaler for et øget fokus på gennemsigtighed, målingsteknikker og langsigtet udbytte, når der søges midler. 
Lone omtaler sig selv som genbrugsfuturist, når det kommer til at rådgive og hjælpe både mennesker og virksomheder med at vokse. Det handler om at finde de specifikke værktøjer, som virksomheden har behov for. Det betyder, at hun med stor glæde går på tværs af normale faggrænser og tilpasser metoder og værkstøjer til den specifikke situation.
C MULIGHEDER tilbyder konsulentbistand inden for idéudvikling, forretningsudvikling, frivilligledelse og fondssøgning. C Muligheder hjælper små firmaer og organisationer med at komme videre og realisere deres idéer, hvad enten det drejer sig om at starte nyt firma op, udvikle nyt foretningskoncept eller bruge nye metoder til at få gratis hjælp eller arbejde med frivillige. C MULIGHEDER yder hjælp til alle, der brænder for en idé eller en sag. 
Kontakt:
www.cmuligheder.dk 
lone@cmuligheder.dk

 

Michael Eis

Michael Eis - booomerang.dk 
Vejledning i crowdfunding - (hele landet)

Michael Eis har været iværksætter siden 1997, hvor han forlod sit job i din finansielle branchen. Herefter arbejdede han med internettet/e-handel og i mange forskellige sammenhænge, men blev senere gallerist. Her kom han i kontakt med rigtig mange kreative iværksættere og oplevede, at det var fælles for alle, at pengene hele tiden var i centrum. Forstået på den måde, at alle manglede penge. Samtidig var banker, bl.a. i forbindelse med krisen, ikke særlig villige til at låne penge til iværksættere. 
På en tur til Key West læste Michael en artikel om crowdfunding og den amerikanske crowdfunding platform Kickstarter. Han blev insprireret til prøve idéen af, som en ny finansiel metode,der kunne være med til at realiserer flere projekter i Danmark. 
I april 2011 gik booomerang.dk så live med 3 projekter. booomerang.dk er danmarks første og største reward baseret crowdfunding–platform, hvor iværksættere, kunstnere, foreninger og andre kreative iværksættere kan rejse penge til at realisere deres gode idéer og projekter gennem økonomisk støtte fra enkeltpersoner – i egne og nye netværk. 
På booomerang.dk kan man oprette sit projekt, hvis det falder indenfor én af platformens mange kategorier. I forhold til socialøkonomiske virksomheder kan man anvende kategorier som "booomerang social" eller "social innovation". 
Michael Eis har sidenhen også stiftet Dansk Crowdfunding Forening, der har til formål at fremme viden, netværk og rammevilkår indenfor alternativ finansiering i Danmark og også kan være et politisk talerør for crowdfunding.
Kontakt:
www.booomerang.dk
michael@eis.dk
23 96 09 09‬

 

Jens Peter Jensen
Jens Peter Jensen
Vejledning i forretningsudvikling - (Aarhus)

 

Kontakt:

 

Adam Langwadt

Adam Langwadt
Vejledning i juridiske spørgsmål og spørgsmål vedr økonomi og regnskab - (Aarhus)
Adam er uddanet Cand. Jur. fra Århus Universitet med speciale i kreditaftaleret og har arbejdet fast med økonomi siden 2010. I dag har Adam virksomheden Rigtig Rådgivning sammen med Søren, som specialiserer sig i bogføring, løn, moms og årsregnskaber til små virksomheder. Har du spørgsmål omkring den økonomiske/administrative drift af din virksomhed eller hvordan reglerne på dette område er, så giver det rigtig god mening at tage fat i Adam.
Kontakt:
www.rigtigraad.dk
alc@rigtigraad.dk
29 60 46 06‬

 

Søren Farsø

Søren Farsø
Vejledning i IT, ledelse og økonomi - (Aarhus)
Søren er certificeret datatekniker fra Mercantec, House of Technology og har arbejdet med økonomi og systemerne bagved siden 2010. I dag har Søren virksomheden Rigtig Rådgivning sammen med Adam, som specialiserer sig i bogføring, løn, moms og årsregnskaber til små virksomheder. Har du spørgsmål til økonomi/administration eller de økonomisystemer som hører til, så tag en snak med Søren.
Kontakt:
www.rigtigraad.dk
sfa@rigtigraad.dk
60 11 80 43‬

 

Torben Simonsen

Torben Simonsen
Vejledning i forretningsudvikling - (Aarhus)

Torben Simonsen har i mange år arbejdet indenfor det socialøkonomiske område med brobygning til inkludering af særligt udsatte mennesker i forhold til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Torben Simonsen har stor erfaring i oprettelse af sociale initiativer og har siddet i bestyrelser for fonde og foreninger, som arbejder med inkludering af særligt udsatte grupper af mennesker med perifertilknytning til arbejdsmarkedet. Torben Simonsen har bl.a. været stifter og leder af den Almennyttige fond Tornsbjerggaard, der er et bofællesskab/arbejdsfællesskab, for 20 udviklingshæmmede mennesker. Torben Simonsen har drevet et økologisk landbrug på 40 tdr. land i 22 år, med henblik på at skabe arbejdspladser for mennesker med særlige behov for inkludering på arbejdsmarkedet.
Kontakt:
www.respektrum.dk
ts@respektrum.dk
26 35 58 74‬

 

Thomas Østergaard
Vejledning i forretningsudvikling (Aarhus)
Thomas Østergaard er lektor og forsker på VIA Design. Han har en M.A. i Oplevelsesledelse og 25 års erhvervserfaring med innovation og forandringsdesign fra såvel det private som offentlige. Thomas Østergaard har specialiseret sig i udviklingen af cirkulære og bæredygtige forretningsmodeller, social innovation og entreprenørskab. Han underviser  til daglig i Design for Change, Sustainable Business Design, Design Thinking, Innovation og Entreprenørskab med base på VIA i Herning.
Kontakt:
thos@via.dk
30 62 86 70 

 

Steen Rudolph
Vejledning i foreningsdannelse - (Aarhus)
Steen Rudolph er uddannet Bankassistent og Merkonom i Regnskab og finansiering. Han er tidligere administrerende direktør i Krifa og har i mange år fungeret somselvstændig konsulent indenfor coaching, organisationsudvikling, ledelse af frivillige værdibaserede organisationer. Steen har en lang erfaring omkring foreninger og de seneste år ydet en del rådgivning i foreningsdannelse og foreningsdannelse for startups.
Kontakt:
steen@erudolph.dk
40 18 34 84‬‬

 

Carsten Lunden
Vejledning i beskæftigelse af medarbejdere med særlige behov og støtteordninger hertil (Aarhus)
Carsten Lunden fra Cabi har gennem mange års arbejde som projektleder og konsulent har Carsten opbygget solid erfaring med arbejdsmarkedet og har specialiseret sig i at skabe rummelighed gennem samarbejde med jobcentre og virksomheder. Carsten har specialiseret sig i skåne-/fleksjob, sygefravær, socialøkonomiske virksomheder (SØV) og handicapkompenserende ordninger. Og har en solid erfaring med rådgivning, undervisning, procesfacilitering, projektstyring, undersøgelser, analyser samt vidensindsamling og formidling.
Kontakt:
www.cabiweb.dk
cl@cabiweb.dk
29 25 11 09

Mads Damgaard

Mads Damgaard - (Fysisk: København, virtuelt: hele landet)
Vejledning i Strategisk planlægning & problemløsning 
Min baggrund er i erhvervsøkonomi og informatik, og jeg har arbejdet 6 år som konsulent og projektleder inden for IT. Til daglig arbejder jeg med blandt andre entreprenører omkring de udfordringer, der dukker op, når man har meget ansvar og begrænsede midler. Jeg kan hjælpe dig med at blive endnu bedre til at: tage strategiske beslutninger, prioritere, klarlægge mål & planer, holde fokus & motivation, finde ideer, balancere arbejds & privatliv, delegere effektivt og støtte din tænkning så du finder løsninger hurtigere. Mit fokus område er hvordan du bliver endnu bedre til at bruge dig selv og de ressourcer du har til rådighed. Som støtte til Sociale Entreprenører tilbyder jeg op til 3 timers coaching uden beregning. Jeg rådgiver ikke omkring konkrete emner som fx jura eller økonomi. Du kan fange mig på skype : madsdp4 eller booke at indledende skype møde, hvor vi kan diskutere hvordan jeg kan hjælpe.
Mere info om hvad coaching kan hjælpe med her: https://bit.ly/2HQ4MhZ
Kontakt:
Skype: madsdp4
Mødebookning: https://calendly.com/damgaardcoaching/meeting 

 

 
Betina Møller (Aarhus)

Vejledning i forretningsudvikling 
Betina Møller er iværksætterkonsulent i Startvækst Aarhus og certificeret i Væksthjulet. Betina sparrer hvert år med over 300 iværksættere og start ups, og kan sparre med dig om forretningsmodel, samarbejdspartnere, segmentering, mission, produktportefølje, go to market strategi og meget mere. Hun har en baggrund inden for salg, projektstyring og forretningsudvikling fra det private erhvervsliv, og kan især hjælpe med at få tænkt business ind i din socialøkonomiske virksomhed.
Kontakt:
bem@startaarhus.dk
20 22 28 01

 

 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981