SED reorganiserer

 

Efter den ordinære generalforsamling d. 9. maj har SED reorganiseret sig så arbejdet med at drive og udvikle foreningen nu fordeles i en bestyrelse, et "Working Board" og på sigt også i et Advisory Board.

 

SED har været inde i en stærk udvikling de seneste par år, hvilket har gjort, at bestyrelsen efter fælles overvejelser lægger op til en ny organisering af foreningen.
Det sker bl.a. for at åbner op for at medlemmer i endnu højere grad kan være med til at udvikle foreningen og arbejde med forskellige temaer relevante for udvikling af feltet socialt entreprenørskab i Danmark og internationalt.

 

SED er således organiseret med:
En bestyrelse: Der har det overordnede ansvar for foreningen og står for strategiske beslutninger samt er juridiske ansvarlig.

 

Et Working Board: Der varetager det daglige arbejde i foreningen, og som har flere forskellige arbejds- og temagrupper tilknyttet, hver med deres kontaktpersoner.
Tanken er, at det skal være lettere at indgå aktivt og bidragende i SED, og at et fælles fokus skal være på at få flere aktiviteter i spil, lokalt, landsdækkende og internationalt.

Foreløbig består SED´s Working Board af følgende arbejds- og temagrupper:
 

Arbejdsgrupper:
Nyhedsgruppen
Arrangementsgruppen
Administrations- og Økonomigruppen
Gruppen for internationale aktiviteter
Startup vejledningsgruppen

 

Temagrupper:
Gruppen for social værdi
Gruppen for socialt entreprenørskab med børn og unge

 

På sigt vil SED også oprette et Advisory Board med ressourcepersoner, der kan give input til og vejlede bestyrelsen i forhold til at udvikle foreningen, og som samtidig kan fungere som fortalere for foreningen.

 

Læs mere om Arbejds og temagrupper i SED´s Working Board: Klik her!

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981