SED med i Norden projekt

 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED) skal i forbindelse med et Norden projekt organisere en studietur til København i oktober 2016 for repræsentanter fra parlament og ministerier fra Estland og Letland om Registreringsordningen for Socialøkonomiske Virksomheder.

 

Norden projektet er et samarbejde mellem Sociale Entreprenører i Danmark, Social Entrepreneurship Association of Latvia og Estonian Social Enterprise Network

 

Udover at afvikle selve studieturen i København, skal projektet også udfærdige en rapport med anbefalinger til, hvordan en lignende ordning kunne indføres i Estland og Letland.

 

Selve studiebesøget finder sted d. 22. november på Børsen, hvor Selveje Danmark stiller lokaler til rådighed for besøget. Her skal parlamentsmedlemmer fra Estland og Letland, embedsfolk fra ministerierne samt repræsentanter fra Social Entrepreneurship Association of Latvia og Estonian Social Enterprise Network efter planen høre oplæg om status for socialøkonomiske virksomheder i Danmark, Estland og Letland, samt om Den Danske registreringsordning.
Det er også planen at danske aktører som Dialogforum for vækst og Kommiteen for socialøkonomiske virksomheder skal fortælle om deres arbejde for at styrke socialøkonomiske virksomheder i Danmark.
Endelig er der også muligheder for at danske politikere, som har interesse for socialøkonomiske virksomheder kan komme i dialog med deres lettiske og estiske kolleger.
Eftermiddagen er sat af til besøg hos Registrede Socialøkoonomiske Virksomheder i Købehavn.

 

Yderligere information om projektet fås hos Per Bach: email. per@socialeentreprenorer.dk - tlf. 40 11 86 40

 

Madara Pipina - Per Bach - Jaan Aps

På billedet ses fra venstre Madara Pipina fra Social Entrepreneurship Association of Latvia, Per Bach fra SED og Jaan Aps fra Estonian Social Enterprise Network ved opstartsmødet for projektet i Riga i august 2016.

 

Norden Logo

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981