Sociale Entreprenører i Danmark
Foredragsholderliste

 

Sociale Entreprenører i Danmark har her samlet en række foredrag om socialt iværksætteri med mange forskellige indgangsvinkler.

 

 

Foredragsholder: Helle Hygum EspersenHelle Hygum Espersen
Helle Hygum Espersen er master i socialt entreprenørskab i en afhandling om samarbejde mellem civilsamfund og kommuner, og medlem af bestyrelsen i foreningen Sociale Entreprenører i Danmark. Helle har 7 års praksiserfaring med samarbejde mellem civilsamfund og kommuner i København, og 4 års erfaring med boligsocialt arbejde.
Titel: "Samskabelse mellem kommuner og civilsamfund"
Foredraget giver en indføring i fænomenet samskabelse, som en organisations og produktionsform, der har fokus på hvordan et tæt samspil mellem civilsamfund og kommune kan skabe bedre velfærd for borgerne. Foredraget sætter fokus på både muligheder og udfordringer og inddrager både forskning, egne praksiserfaringer samt eksempler i øvrigt. Derudover giver foredraget bud på hvordan samskabelse kan organiseres i praksis - med hvilke konsekvenser - samt hvilke både politiske og strukturelle krav det stiller til kommunerne, der ofte i praksis vil være facilitatorer og rammesættere af samskabelse. 
Flere detaljer om foredraget: Klik her! 

 

 

Foredragsholder: Ella HilkerElla Hilker
Ella Hilker er master i socialt entreprenørskab og bestyrelsesmedlem i foreningen Sociale Entreprenører i Danmark.
Har været sygeplejerske i 38 år og social entreprenør, der nu arbejde med civilsamfundet som base.
Titel: "Haverefugiet socialt og bæredygtigt entreprenørskab". 
Foredraget er fortællingen om en udvikling af Haverefugiet i Sorø fra et stort projekt på et gods til et socialt og bæredygtigt entreprenørskab mellem en forening, ejere og en psykoterapeut opstået i et krydsfelt mellem fagforeninger, marked, privat og lokalsamfundet med et ønske om at skabe en vedvarende helbredelse gennem rehabilitering af arbejdsbetingede stress.
Flere detaljer om foredraget: Klik her! 

 

 

 

Foredragsholder: Per BachPer Bach
Per Bach er master i socialt entreprenørskab og formand for foreningen Sociale Entreprenører i Danmark. Han har tidligere været leder for den danske del af den internationale miljøkampagne Global Action Plan (Grøn Livsstil på dansk), arbejdet på Dansk Center for Byøkologi og været projektleder for Timebankprojektet i Aarhus.
Titel: "Socialt entreprenørskab".
Foredraget giver en kort indføring i begrebet socialt entreprenørskab, som er socialt iværksætteri der opstår i et krydsfelt mellem den offentlige, private og civile sektor med et ønske om at skabe social værdi. Der fokuseres både på den teoretiske baggrund for socialt entreprenørskab ligesom begrebet belyses med praktiske eksempler fra Danmark og resten af verdenen. I forhold til de store samfundsmæssige udfordringer vi står overfor, er der et stort behov for nytænkning og innovation. Her kan socialt entreprenørskab spille en væsentlig rolle.
Flere detaljer om foredraget: Klik her! 

 

 

 

Foredragsholder: Per Bach Per Bach
Oplysninger om foredragsholder - se ovenfor.
Titel: "Timebanker – et redskab til social integration".
En timebank er et socialt udvekslingssystem, ofte organiseret som en medlems-forening, hvor mennesker udveksler almindelige nabohjælpeydelser mellem hinanden. F.eks. hjælp til indkøb, børnepasning og hundeluftning.
Det første timebank projekt igangsattes i midten af 80´erne i USA, og der er nu over 400 projekter i USA og England, som involverer tusindvis af mennesker. 
Timebanker har i lande som England og USA vist sig at være et godt værktøj til at afhjælpe sociale problemer i udsatte lokalområder og blandt udsatte grupper af mennesker. Systemerne skaber sociale netværk,  øger den sociale integration og opbygger social kapital.
Foredraget vil give en indføring i timebankideen, og kommer ind på eksempler fra især USA og England.
Flere detaljer om foredraget: Klik her!

 

 

 

Foredragsholdere: Ane Voss og Gitte Olin LarsenAne Henriette Voss og Gitte Olin Larsen
Ane Voss: Master i Socialt Entreprenørskab (RUC) Master i Voksenuddannelse (RUC) Kunstterapeut og socialpædagog. 10 års erfaring i arbejdet med børn og familier med særlige vanskeligheder som henholdsvis støttepædagog, kontaktperson, familievejleder og krisecentermedarbejder. Projektleder i Medusa, samt idéudvikler af den oprindelige projektbeskrivelse af Medusa – et liv uden vold.
Gitte Olin Larsen: Uddannet arbejdsmiljøplanlægger (RUC), Løsningsfokuseret samtaleterapeut Master i Socialt Entreprenørskab (RUC), 10 års erfaring med beskæftigelsesrettede offentlige og private projekter. Erfaring som projektkoordinator ift. udviklingsprojekter i landdistrikter i Region Sjælland. Netværkskoordinator i Medusa.
Titel: "Medusa – fra forening til socialøkonomisk virksomhed!" 
Vi fortæller om baggrunden for opstarten af Medusa, samt de udfordringer og opdagelser, som vi har opdaget gennem opstart af projektet fra idé og ansøgning til organisering og navigering som socialøkonomisk projekt. Alt efter ønske kan vi have fokus på:
- At fastholde det frivillige arbejde i en mere og mere professionalisme-orienteret kontekst 
- At navigere med nye idéer og metoder (social innovation) i en traditionsrig og ”konsolideret” kontekst 
- At opbygge et projekt med vellykket lokal forankring 
Flere detaljer om foredraget: Klik her! 

 

 

 

Foredragsholder: Brian SørensenBrian Sørensen
Brian Sørensen er en af nutidens mest markante sociale entreprenører og har en masteruddannelse i socialt entreprenørskab på Roskilde Universitetscenter. Brian Sørensen er direktør for foreningen Changemakers, der driver Café Kaffegal og Social Business House.
Titel: Udviklingslaboratorium: Socialøkonomiske virksomheder
Socialøkonomiske virksomheder eller sociale virksomheder (social enterprises), som er ordet som anvendes i den internationale kontekst, er et hot emne i disse år. Særligt fordi socialøkonomiske virksomheder konkret løser nogle af nutidens store velfærdsudfordringer og også i en global kontekst. Formålet med foredraget er at give deltagerne et grundlæggende kendskab til begrebet og fænomenet socialøkonomiske virksomheder og få fremhævet hvordan man selv kan blive inspireret til at etablere en bæredygtig socialøkonomisk virksomhed. 
Flere detaljer om foredraget: Klik her! 

 

 

Foredragsholder: Niels Johan Juhl-NielsenNiels Johan Juhl-Nielsen
Niels Johan Juhl-Nielsen er med-grundlægger af foreningen. Har en bred uddannelsesbaggrund i fraværet af et endnu ikke udviklet udviklingsbegreb, der favner udfordringerne fra fremtiden. Har uddannelse som Rudolf Steiner-lærer, er cand.scient.adm., har en bachelor i kultursociologi samt en master i socialt entreprenørskab. 10 år med kreativ uddannelse og udvikling kombineret med 20 år i den kommunale verden har ført frem til en rådgiverrolle. Forebyggelse, beredskab og omstilling til bæredygtighed i spændingsfeltet "kommune - lokale græsrødder" er hovedtemaerne.
Titel: "Nye fællesskaber - hvorfor, hvordan og hvad med dit entreprenørskab?"
Foredraget indledes med en kort historisk-strukturel status, så udgangspunktet og vilkårene for omstilling ligger klar: hvorfor er vi som samfund og borgere havnet dér hvor vi er. Med pejling i de prioriterede værdier i fremtidssamfundet kortlægges muligheder og blokeringer i en mulig omstillingsproces. Afsluttende søges orienteringsveje for den enkelte deltager belyst, studier af forskellig slags, netværkstilknytning, lokalt og nationalt. - Et foredrag, der søger at bidrage med indsigt i og mod til omstilling.
Flere detaljer om foredraget: Klik her!

 

 

Foredragsholder: Niels Johan Juhl-Nielsen Niels Johan Juhl-Nielsen
Niels Johan Juhl-Nielsen er master i socialt entreprenørskab i en afhandling om Transition Towns, og er medlem af bestyrelsen i foreningen Sociale Entreprenører i Danmark. Niels Johan har 10 års erfaring fra pædagogisk udviklingsarbejde. Er medgrundlægger af Omstillingsbevægelsen i Danmark.
Niels Johan har rådgivet kommuner om omstilling og forebyggelse, er uddannet som underviser i "den robuste borger". Har som delegeret deltaget i UNESCO konference om "Learning Cities". Foredragsholder i regi af danske kommuner, Nordisk Ministerråd og FN.
Titel: Samskabelse mellem kommuner og civilsamfund. 
Foredragets indhold: Foredraget vil have fokus på nødvendigheden af en omstilling, hvad enten det er på det overordnede niveau (klima, folkevandringer mv), det lokale område (etablering af nye - ikke kommercielle - fællesskaber) eller det gælder i den personlige indretning. For den enkelte er det helt afgørende at kunne finde et rum for personlig reflektion og kunne foretage en omstilling - det kræver nemlig også mod. Man kan således sige at foredraget vil søge at skabe rammerne for, at en omstilling bliver bedre funderet. Alle de gængse begreber i den offentlige debat.
Flere detaljer om foredraget: Klik her! 

 

 

Foredragsholder: Charlotte BayCharlotte Bay - BUK AMOK
Charlotte  Bay er madaktivist og stifter af virksomheden BUG AMOK. Som barn er Charlotte vokset jeg op på Djursland og med naboer som Søren Ryge og Bonderøven, og er derfor inspireret af selvforsyning. Hun brænder for at formidle viden og nye opskrifter om spiselige insekter som fremtidens protein. Insekter er en fremragende smagsgiver, og de er nogle af nutidens mest hypede råvarer i den gastronomiske verden. Alligevel skal der stadig lidt tilvænning til for, at insekter vil indgå, som en naturlig del af aftensmåltidet i de danske køkkener.
Titel: Insekter fremtidens bæredygtige protein
Foredragets indhold: Med foredrag udfordrer Charlotte madkultur og bæredygtighed og igennem fortællinger inspireres deltagerne til at gøre sig sine madvaner bevidst, men uden at vi går på kompromis med smag og sundhed. Foredraget vender spørgsmål som; hvordan jeg nemt lave mad med insekter og hvor får jeg fat i dem? Desuden vil foredraget invitere til en levende diskussion om, hvordan deltagerne selv kan komme i gang med at lave mad med insekter, hvor de kan anskaffes og hvad det kræver selv at dyrke dem.
Foredraget vil invitere til en levende diskussion om, hvordan deltagerne selv kan komme i gang med at lave mad med insekter, hvor de kan anskaffes og hvad det kræver selv at dyrke dem.
Foredraget kan afsluttes med en insekt-smagning, hvor I kan smage blommetrifili med choko-insekter, hvor insekter indgår naturligt.
Flere detaljer om foredraget: Klik her!


Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981