SED får driftstilskud fra Kulturministeriet

 

30.10.2017

 

Sociale Entreprenører i Danmark er netop blevet bevilget et driftstilskud på i alt 48.904,38 kr. fra ”Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer”. 

 

Puljen yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer, som lever op til en række formelle krav. Tilskuddet er bagudrettet, så det skal dække driftsudgifter afholdt i løbet af 2017.
SED modtog også sidste år støtte fra puljen. Vi er naturligvis meget taknemmelige for midlerne, der er med til at sikre basisdriften af foreningen.

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981