SDG-Capture

 

25.03.2019

 

NIRAS har udviklet værktøjet SDG-Capture, for at organisationer og virksomheder nemt og operationelt kan arbejde med FN’s verdensmål.

 

SDG-Capture kan bruges i virksomheden i en tværfaglig dialog for at spotte muligheder for innovation og bæredygtighed. Oprindeligt er værktøjet er udviklet af NIRAS A/S til internt brug, men virksomheden har valgt at lægge det frit tilgængeligt og gratis for eksterne brugere, fordi NIRAS håber, at værktøjet vil hjælpe flere i gang med at arbejde med FN’s verdensmål.

 

Arbejdsgangen i værktøjet består af fem trin:
1. Vælg verdensmål og delmål
2. Beskriv handlinger
3. Vælg eller definér indikatorer
4. Vurdér effekten 5. Generer resultat.

 

Værktøjet er alene en service-funktion, så der bliver ikke gemt data og tages ikke back-up af resultaterne eller andet.

 

Du finder SDG-Capture på: https://sdgcapture.niras.dk

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981