Foredragsholders navn og Kontaktoplysninger:
Helle Hygum Espersen
Jesper Brochmands Gade 4, 4.tv
2200 København N
Tlf. 20 66 95 53
Email. hhe1967@gmail.com
www.sociale-entreprenører.dk

Titel: Samskabelse mellem kommuner og civilsamfund

 

Foredragsholder: Helle Hygum Espersen er master i socialt entreprenørskab i en afhandling om samarbejde mellem civilsamfund og kommuner, og medlem af bestyrelsen i foreningen Sociale Entreprenører i Danmark. Helle har 7 års praksiserfaring med samarbejde mellem civilsamfund og kommuner i København, og 4 års erfaring med boligsocialt arbejde. Helle er også tilknyttet ekstern underviser hos Konsulentvirksomheden Ingerfair, der bl.a. tilbyder kurser om frivillig organisering, og har undervist i samskabelse på forløb for Center for socialt entreprenørskab på RUC.

 

Foredragets indhold: Foredraget giver en indføring i fænomenet samskabelse, som en organisations og produktionsform, der har fokus på hvordan et tæt samspil mellem civilsamfund og kommune kan skabe bedre velfærd for borgerne. Foredraget sætter fokus på både muligheder og udfordringer og inddrager både forskning, egne praksiserfaringer samt eksempler i øvrigt. Derudover giver foredraget bud på hvordan samskabelse kan organiseres i praksis - med hvilke konsekvenser - samt hvilke både politiske og strukturelle krav det stiller til kommunerne, der ofte i praksis vil være facilitatorer og rammesættere af samskabelse. Samskabelse er et af de mulige svar på dét krydspres kommunerne oplever i forhold til sociale, sundhedsmæssige og miljømæssige udfordringer, økonomi og forventninger fra borgerne. Samskabelse er også en vej til vækst, innovation og opbygning af en ny legitimitet og anerkendelse for den frivillige verden.

 

Foredragets varighed: Foredraget kan tilpasses lejligheden og kan have en varighed på 1-2 timer.

 

Pris: 3000 kr. + dækning af transportudgifter eller efter nærmere aftale.
Overskuddet tilfalder foreningen Sociale Entreprenører i Danmark.

 

Hvor i landet kan foredraget tilbydes: I hele Danmark.

 

Tekniske hjælpemidler: Mulighed for at vise PowerPoint.

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981