Relationel velfærd… fra servicestat til deltagerstat

 

Frivilligt Forum afholder seminaret ”Relationel velfærd… fra servicestat til deltagerstat” d. 27. oktober i København.

 

I stedet for at det offentlige leverer service til borgerne, skal borgernes relationer nu være med til at udvikle velfærden. Udviklingen har resulteret i en række nye begreber og udtryk som relationel velfærd, samskabelse, brugerinddragelse, medborgerskab m.m. Seminaret sætter fokus på de politiske følger af denne udvikling.
Hvad sker der med de forskellige aktørers politiske roller som kommuner, NGOér, fagforeninger, medarbejdere og borgere?

 

Til seminaret kan man bl.a. opleve Victor Pestoff, Professor fra Ersta Sköndal University College i Sverige, Jesper Christensen, Socialborgmester, Københavns Kommune og Michael Wulff, konsulent i Kirkens Korshær og medarrangør af initiativet ”Community organizing”.

 

Tilmelding til sekretariatet@frivilligtforum.dk senest d. 23.oktober
Pris for medlemmer af Frivilligt Forum 150 kr. Andre deltagere: 350 kr.

 

Læs mere her 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981