Regeringen ønsker at tilføre satspuljen 1,6 mia. kr.

 

Finansminister Bjarne Corydon orienterede d. 13. maj forligspartierne bag satspuljen om en engangstilførsel på 1,6 mia. kr. til puljen og et varigt løft på 0,3 mia. kr. Satspuljen er rettet mod at hjælpe svage og udsatte grupper.

 

Finansministeriet har i samarbejde med relevante ministerier gennemgået en række af de næsten 800 forskellige ordninger på social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet, der har fået støtte fra satspuljen siden starten af 1990erne.
Gennemgangen har på et mindre antal ordninger blotlagt opgørelsesproblematikker blandt andet i forhold til, om midler fra ordninger, som er ophørt, er blevet korrekt tilbageført til satspuljen både under den nuværende og den tidligere regering. Regeringen ønsker at prioritere en væsentlig del af midlerne til et markant løft af psykiatri-indsatsen.

 

Læs hele pressemeddelelsen fra Finansministeriet: Klik her! 

 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981