Rapport om Skovsgård-modellenSkovsgårdsmodellen

 

Skovsgård Hotel, Råd & Dåd samt Købmandsgården har udsendt en fælles rapport med fokus på formidling af "Skovsgård-modellen", som de tre socialøkonomiske virksomheder kaldes i flere sammenhænge.

 

Rapportens formål har været at udarbejde formidlingsmateriale om ”Skovsgård-modellen” med henblik på at udbrede kendskabet til det socialøkonomiske arbejde som finder sted i Skovsgård og omegn under tre hovedoverskrifter:

• den historiske baggrund
• arbejdet i dag
• planer/ønsker/visioner for det fremtidige arbejde

 

Målgruppe Formidlingsarbejdet udføres med fire målgrupper som omdrejningspunkt for arbejdet:
• Virksomheder, foreninger, enkeltpersoner mv. som ønsker at vide mere – evt. pga. ønske om selv at opstarte socialøkonomisk arbejde.
• Kommuner – primært Jammerbugt Kommune
• Privatpersoner i Skovsgård og omegn
• Nuværende og kommende ansatte – eksempelvis pædagoger og lignende som arbejder i én af områdets socialøkonomiske virksomheder

 

Rapporten er baseret på en række avisartikler, bogartikler, rapporter, de enkelte steders hjemmesider, deltagerobservation samt interviews. Arbejdsgruppen bag rapporten består af lederne fra Skovsgård Hotel, Købmandsgården, Råd & Dåd, Bofællesskabet Poststrædet 2, STU samt freelancer, cand. mag. Jenny Holm Hviid.

 

I anledning af offentliggørelsen af rapporten om ”Skovsgård-modellen”, inviteres personer med interesse for socialøkonomi til konferencen"Socialøkonomi og lokal forankring" på Skovsgård Hotel, Skovsgård, d. 4. juni 2014 kl. 10.00-16.00. Her er der mulighed for at deltage i debat og komme på virksomhedsbesøg på Købmandsgården, Råd & Dåd og Skovsgård Hotel.
Se program for konferencen: Klik her!

 

Læs rapporten om "Skovsgård-modellen": Klik her! 

 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981