Pulje til partnerskaber med fokus på udsatte gruppers inklusion og deltagelse

 

Puljen kan søges af frivillige foreninger samt enkeltpersoner, grupper og private aktører som etablerer et samarbejde/partnerskab med en kommune, hvor det frivillige, ulønnede engagement skal være et væsentligt element i indsatsen.

 

Formålet med puljen er at understøtte og skabe viden om, hvordan offentlige og frivillige initiativer, socialøkonomiske virksomheder og det private erhvervsliv i samarbejde kan skabe gode rammer for, at udsatte grupper inkluderes i lokalsamfundet og får mulighed for at indtage en selvstændig rolle, hvor deres styrker og ressourcer synliggøres og sættes i spil.

 

Bevilligede midlerne skal anvendes i perioden 1. september 2015 til 31. august 2018.
Der er afsat 6,2 mio. kr. til ansøgningspuljen.

 

Der er ansøgningsfrist d. 8. maj 2015.

 

Læs mere: Klik her! 

 

Kilde: Center for frivilligt socialt arbejde

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981