Portræt af help2helphelp2help Pilot

 

help2help ApS er en privatfinansieret socialøkonomisk virksomhed, der driver en anmeldelses- og jobportal (help2help Pilot) for frivillige, foreninger og nonprofitorganisationer.

 

Formålet er at fremme frivilligheden i det danske samfund og gøre det lettere for parterne at finde hinanden og finde det rette match, og det afspejler sig i forsidens enkle opbygning med de to rubrikker og overskrifterne ”Hej frivillig” og ”Kære forening”.

 

Vision og virkelighed
help2help er en værdibaseret virksomhed, og visionen er omfattende og meget velbeskrevet, som fx her: ”Vores passion er at skabe gode forandringer i menneskers liv og motivere flere til at udføre frivilligt arbejde. help2help forener frivillige ressourcer med værdifulde formål.” Visionen tænkes ind i en samfundsmæssig sammenhæng: Ressourcerne i samfundet skal udnyttes bedst muligt til socialt arbejde, og synergieffekten af vores forskellighed samt styrken i samarbejdet om at nå et fælles mål skal opskattes.

 

At arbejde for frivillighed er en hjertesag for Charlotte Winding, kvinden bag help2help. Charlotte har en baggrund inden for salg, ledelse og forretningsudvikling, hun har rejst meget og har arbejdet som frivillig på forskellige niveauer både i udlandet og herhjemme, og hendes praktiske erfaringer og faglige baggrund afspejler sig tydeligt i, hvordan visionerne omsættes til virksomhedens service og konkrete ydelser, der overordnet set er at facilitere mødet mellem parterne.

 

Hvor kan jeg bidrage?
Hjemkommet fra et af sine udlandsophold fandt Charlotte det vanskeligt at orientere sig i mulighederne inden for frivilligt arbejde: Hvor kunne hun bedst bidrage, og hvor ville hun helst bruge sine ressourcer og erfaringer? Efter en del research – informationssøgning og snak med andre – fandt hun ud af, at hun ikke var alene om problemet, og så kom idéen med at lave en portal. Charlotte Winding
Det var i september 2013, og efter yderligere masser af research og udvikling af idéen åbnede portalen 1. maj 2014.
Charlotte er eneejer af help2help ApS, men er i det daglige arbejde del af et team af meget dedikerede og fagligt dygtige frivillige med erfaring inden for kommunikation, social innovation og strategisk forretningsudvikling. 
De frivillige medarbejdere får – inden for de rammer, Charlotte har udstukket – rigtig mange gode idéer, som de selv tager ansvar for at udvikle og virkeliggøre, uanset hvor meget ekstra arbejde der skal til – de er ustyrlige på den gode måde. 
Sidste skud på denne stamme er den virtuelle julekalender, der hver dag sætter spot på en forening eller en socialøkonomisk virksomhed, og gennem figurerne FriWillie og Uri Melig belyser de fordomme, der kan være, over for frivilligt socialt arbejde.

 

Hej frivillig!
En afgørende og selvfølgelig forudsætning for at deltage i frivilligt arbejde er, at man kender dets eksistens, og det er der faktisk mange, der ikke gør. Så det handler om at synliggøre og sætte ord på, hvad frivilligt arbejde er, og hvilket udbytte det kan give den enkelte. At motivere og gøre det frivillige arbejde attraktivt. Det gør help2help Pilot ved sin overskuelighed – det er let at orientere sig i jobopslag og foreninger - og i portalens nyskabelse: de frivilliges anmeldelser af de job, de har udført. Anmeldelserne synliggør indsatsen på en levende måde og tjener til at motivere nye frivillige, de kan tjene som ambassadører for foreningerne og kan også bruges af foreningerne som feedback.

 

Målet er som nævnt at få åbnet op for den frivillige sektor og vise, at der er et stort behov for, at vi alle tager et ansvar, og ligeledes vise den glæde, man får tilbage, ved at gøre en forskel for andre. Denne del af arbejdet er tydeligvis mindst lige så vigtig som overskueligheden, og help2help udgiver også online magasinet helpers magazine med mottoet ”Ingen kan redde verden, men alle kan gøre en forskel”. Her kan man læse de gode historier, få tal og fakta og blive klogere på at være frivillig. Magasinet er endnu en af de frivillige medarbejderes opfindelser.

 

Kære forening
I den frivillige sektor har foreninger brug for ”de rette frivillige hænder”, der vil gøre ”en indsats”. Sådan taler vi – og portalen - om det arbejde, som vi gør for andre og det fælles bedste uden at blive betalt for det, og det er der ikke noget nyt i. Værdierne og hovedopgaven er stadigvæk det centrale: ”Savner du hjælp til at hjælpe andre?” som det hedder i help2helps henvendelse til foreningerne. Foreningerne har også altid haft brug for at rekruttere ekstra kræfter (medlemmer) til at løse opgaverne. Det nye er, at der har vist sig at være – og være brug for - et frivilligmarked med et stort potentiale, en slags løsarbejdermarked, og at man kan drage nytte af markedets arbejdsmetoder.

 

help2helphelp2helps indsats i forhold til foreningerne er at tilbyde dem hjælp til at bruge det moderne online-markeds arbejdsmetoder, og det gør man med professionel viden, dygtighed, engagement og man fristes til at tilføje omsorg: ”At gøre en forskel for andre tager tid og kræver ressourcer. 
Vi hjælper dig med at komme endnu bedre fra start”.
Der er forståelse for, at foreningerne er optaget af deres kerneopgaver og måske hverken har tid eller viden til at markedsføre sig. Som det er tilfældet i forhold til de frivillige, er enkelheden og synligheden et vigtigt redskab: jobopslag, kort beskrivelse af foreningen og anmeldelser er selvstændige overskrifter i portalen, naturligvis med link til hjemmesiderne. Men help2help tilbyder også – stadigvæk gratis – rådgivning til foreninger i at få tydeliggjort profil og opgaver, og i forlængelse af denne professionalisering at matche foreningen med virksomheder, der har engagement og interesse i samme sag. Sammenhængende hermed bistår man parterne i planlægning og køreplan for samarbejdet.

 

Arbejdet bærer lønnen
help2help har altså et meget bredt arbejdsfelt, og det er ikke gjort med at arbejde online, men kræver masser af research og (gammeldags) opsøgende arbejde. Indtægten hentes på konsulentydelser til virksomheder i forbindelse med implementering af deres ønske om Corporate Volunteering som et led i deres CSR-strategi. Der findes et begrænset antal danske undersøgelser på dette felt, mens specielt USA og UK er langt foran på både praksis og med hensyn til undersøgelser, og man ved, at langt over halvdelen af medarbejderne er interesserede, hvis tilbuddet er der, og at det fremover vil blive et konkurrenceparameter, når man skal tiltrække medarbejdere.

 

Indtægterne fra konsulentarbejdet investeres i øvrigt i udvikling og konsolidering af det, der er skabt på de 8 måneder, help2help portalen har eksisteret, så virksomheden og dens ejer lever som så mange andre af iværksætterens engagement og hårde arbejde – tilsat gode og dygtige frivillige.

 

help2help har arbejdsplads i Rocket Labs store åbne kontorlandskab, Hejrevej 30, 2400 København.

 

FAKTARocket Labs
Adresse:
 Hejrevej 30, 3.sal, 2400 København NV 
Tlf.: Charlotte Winding: 26 15 38 30
Email: Charlotte Winding: cw@help2helppilot.dk
Hjemmeside: www.help2helppilot.dk
Facebook
LinkedIn
Twitter

Opstart: 1. maj 2014.
Ejerforhold og organisationsform: Enkeltmandsejet ApS
Ansatte pt.: 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981