Portræt af Café KoxCafé Kox

Af Kirstine Green Jensen, AOF Vendsyssel

 

Cafe Kox, er en socialøkonomisk virksomhed i Brønderslev i Nordjylland, som primært beskæftiger en målgruppe med sociale problemer og en meget lille tilknytning til arbejdsmarkedet.

 

Brønderslev har ca. 11.000 indbyggere og Cafe Kox er byens eneste cafe.
Det er en by, som består af mange børnefamilier og et opland, der primært består af landmænd og lign. Udover caféen har byen spisesteder i form af et hotel, en restaurant og en hav af pizzeriaer og take-away madsteder.
Der er ikke så stor en tradition for at spise ude, som regel har man tidligere taget til Aalborg, som ligger 25 min. væk og som har et stort udvalg af spisesteder.

 

Cafe Kox en lille cafe med pt. 24 pladser, men med mulighed for mere. Vi har en gårdhave, som bruges fra forår til efterår med plads til 10, men igen med mulighed for udvidelse. Caféen har en lille menu, med vægt på kvalitet og at lave mange ting fra bunden. Der lægges vægt på fornuftig pris og højt serviceniveau, da man er meget af af et godt rygte.
Der lægges også vægt på et godt samarbejde med handelstandsforeningen og borgerforeningen i byen.

 

Virksomhedens historie
Idéen til caféen kom egentlig fra en borger i byen., der gik til den tidligere borgmester og foreslog at kommunen åbnede en café med muligheder for at hjælpe nogle af byens borgere på kontanthjælp. Borgmesteren synes om idéen, og der blev nedsat en styregruppe, hvor AOF var heldig at blive inviteret med i.
AOF bød ind på opgaven og etablerede caféen som en socialøkonomisk virksomhed og ejer dermed caféen. Der blev lavet en samarbejdsaftale med kommunen.

 

Caféen fungerer som et madsted, men også som et uddannelsessted for op til 15 unge fra Brønderslev Kommune. Selvom caféen er åbent på baggrund af socialøkonomiske begrundelser, så drives caféen som en professionel virksomhed med et profitskabende formål, og målet er at virksomheden skal hvile i sig selv økonomisk efter de første 2 år.
Det socialøkonomiske projekt indgår ikke i finansieringen af caféen. Uddannelsesaktiviteterne er et særskilt projekt, som foregår i caféen.
Der er selvfølgelig en nyttevirkning for caféen, men den indgår ikke i forretningsgrundlaget og de økonomiske forudsætninger for driften.

 

Den sociale model
Caféen har plads til 15 medarbejdere, 10 fra beskæftigelsesområdet og 5 førtidspensionister efter SEL § 104. De har forskelligt timeantal, men lige nu har de fleste fuld tid, som er 25 timer fordelt på 5 arbejdsdage, hvor der er åbent seks dage om ugen - man-lørdag.
Der er ansat 2 fuldtidskokke, som også brænder for at gøre en forskel for medarbejderne dernede, men er fokuseret på at cafeen kører rundt.

 

Oprindeligt var det meningen at beskæftigelsesafdelingen skulle sende unge mennesker, som gerne ville inden for køkkenfaget eller lign. men som skulle afklares om de kunne og motivere dem. Men den gruppe caféen har fået, er en noget tungere målgruppe. Primært kvinder, som har sociale og psykiske problemer, som har gjort at de har en meget lille eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet.
Det typiske forløb ved os tager ca. 1 år, før borgeren er afklaret eller klar til at komme i et videre forløb. De bliver opkvalificeret via hygiejnekursus og de bliver FVU- testet, og efterfølgende opstartes der evt. undervisning.

 

Der har været en god dialog med kommunen om denne målgruppe, og hvad der forventes af sådan en gruppe. Generelt er der et godt samarbejde med kommunen både ift. forventningsafstemning, visitering og resultater og daglige samarbejde.

 

Den gode historie
Café Kox har opnået fine resultater i forhold til den sociale indsats. Nogle enkelte medarbejdere er stoppet i forløb i Caféen pga. helbredsproblematikker, som har været ude af caféens hænder. Men stort set alle andre, som har været i forløb i Café Kox er kommet videre med en praktikker på ordinære vilkår, løntilskud med henblik på arbejde og uddannelse.

 

Et eksempel er ”Susan”, der har været i caféen siden oktober 2013, dvs. i lidt over et år. Hun er 31 år og har aldrig været i ordinær beskæftigelse. Hun dumpede alle fagene i 9. klasse.
Hun har været diagnosticeret med depression, men er derudover også blevet diagnosticeret med en udviklingsforstyrrelse, som betyder at hun har svært ved at begå sig socialt. Hun har besvær med at andres humor, f.eks. brug af ironi eller sarkasme. Hun har svært ved at læse imellem linjerne og følge med i nogle samtaler. Socialt har hun egenskaber som en 12-årig. Som 20-årig fik hun fjernet sit barn.
Da hun startede, led hun af manglende selvværd, negativitet og depression. I dag har Susan et stort ansvar i caféen. Hun kan lave meget af maden, betjene kunder, styre kasseapparatet laver specialkaffer mv.
Hun kan stadig have svært ved meget travle perioder, men det kan også svinge meget afhængig af hendes humør.

 

Anja er blevet optaget på Serviceassistent og rengøringsuddannelsen fra den 15. januar 2015, og i forbindelse hermed er hun startet med FVU-undervisning ved siden af praktikken i caféen. Hun har samvær med hendes datter hver anden weekend, og hendes forhold til kæresten, som også er hendes eksmand, er stabilt og det samme gælder forholdet til familien, dog med enkelte udsving. Hun har fået en tro sig selv og sine evner.
Vi har en stor tro på at hun vil gennemføre uddannelsen og kunne varetage et arbejde. Hun vil altid have nogle sociale vanskeligheder, men hun vil kunne begå sig på en ordinær arbejdsplads.

 

Virksomhedens udfordringer
En af de store udfordringer for Café Kox er at sikre en bæredygtig forretningsdrift. Virksomheden er ny, og det er krævende at starte en café op i en lille by. Pt. er der også problemer med manglende visitation fra Jobcenter, hvilket gør virksomheden sårbar i forhold til den daglige drift. Der ligger også en stor udfordring i at have længere åbningstider, f.eks. om aftenen og i forbindelse med arrangementer. Personalet bestemmer og vælger nemlig selv, om de vil arbejde sent om aftenen og i weekenden.

 

Nye tiltag
AOF planlægger et nyt socialøkonomisk tiltag - ”Råvaremarkedet”, der skal have base i Hjallerup i Brønderslev Kommune. Planen er at man her skal dyrke egne råvarer, der skal bruges til produktion af pesto, marmelade mv.
Der er tale om en anden målgruppe end til Café Kox, men der er stadig fokus på beskæftigelse og uddannelse.

 

Fakta:
Adresse: Algade 12-14 st., 9700 Brønderslev
Telefon: 98 28 28 96
Email: info@cafekox.dk
Web: www.cafekox.dk
facebook  
Startdato: 14. november 2013
Ejer og organiseringsform: Ejet af AOF Vensyssel
Ansatte: Der er 3 fuldtidsansatte 1 projektleder og 2 kokke. Herudover er der 10 fra beskæftigelsesområdet og 5 førtidspensionister efter SEL § 104.

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981