PhD afhandlinger om socialt entreprenørskab

 

På denne side kan du downloade PhD afhandlinger, der har fokus på forskellige temaer indenfor Socialt Entreprenørskab.

 

 

”Vi er altid faldet mellem flere stole” Socialøkonomi og social virksomhed ’betwixt and between’
ForfatterRikke Egaa Jørgensen
Udgivelsesdato: Maj 2017
Vejleder: Lars Hulgård
Bivejleder: Ulla Ambrosius Madsen
ISBN: 978-87-7349-974-0
Forhandles hos Academic Books på RUC, Bygning 26, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde, Telefon: +45 44 22 38 30, ruc@academicbooks.dk 
Resumé:
Afhandlingen beskæftiger sig med hvordan deltagere i to forskellige virksomheder praktiserer socialøkonomi og skaber mening i deres daglige arbejde. Det socialøkonomiske område har i en længere årrække været genstand for opmærksomhed fra praktikere, politikere og forskere. Afhandlingen viser hvordan meget af den strategiske og politiske udvikling af området bidrager til at spænde feltet ud mellem nogle vidt forskellige målsætninger og rationaler, som gør at deltagerne ofte befinder sig i udspændte positioner, deres praksis falder mellem flere stole.

 

 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981