Partnerskabsaftaler gælder også for socialøkonomiske virksomheder

 

I følge juridisk konsulent hos Kooperationen, Uffe Bech, kan Jobcentret også indgå partnerskabsaftaler om f.eks. virksomhedspraktik, vejlednings- og opkvalificeringsforløb mm. med socialøkonomiske virksomheder på samme vis som med andre virksomheder.

 

Jobcentre i en række jobcentre mener, at det ikke er muligt at indgå den type partnerskaber med socialøkonomiske virksomheder, og jobcentre, der har den opfattelse, at der ikke kan etableres virksomhedscentre med mindre end fire faste pladser.
Men ifølge Uffe Bech, er der ikke noget i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 81 a, som hindrer det. Virksomheder – også socialøkonomiske virksomheder – kan få tilskud til faktiske afholdte udgifter, herunder administrationsudgifter, hvis det er aftalt.
Sådanne aftaler er ikke omfattet af krav om udbud eller annoncering og giver altså mulighed for tæt dialog mellem virksomheden og kommunen om individuelt tilrettelagte helhedsorienterede indsatser for udsatte borgere, der ”… i videst mulig omfang skal foregå på enten en ordinær eller socialøkonomisk virksomhed.”, jf. bemærkningerne til loven om kontanthjælpsreformen om aktivitetsparate.

 

Læs mere om Partnerskabsaftaler på CABI´s hjemmeside: Klik her! 

 

Kilde: CABI 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981