Om foreningen Sociale Entreprenører i Danmark (SED)

 

Sociale Entreprenører i Danmark er en forening for alle med interesse for socialt iværksætteri, samproduktion og andre former for innovative løsninger på samfundsudfordringer på tværs af civilsamfund, markedet og det offentlige.
Det gælder både, hvis fokus er på social innovation, socialt entreprenørskab eller socialøkonomisk virksomhed. Hvad enten du har lang erfaringer som social iværksætter, lige er opstartet, eller blot har interesse i at undersøge områdets muligheder. Og om du arbejder med socialt iværksætteri i den civile-, private- eller offentlige sektor. Sociale Entreprenører i Danmarks medlemmer tæller både sociale iværksættere, socialøkonomiske virksomheder, kommuner og offentligt ansatte, ansatte i undervisningssektoren og studerende, NGO´er og interesseorganisationer.

 

Sociale Entreprenører i Danmark fungerer som et forum og netværk, hvor sociale iværksættere kan finde viden, hjælp og støtte, udveksle erfaringer og ideer, og gensidigt inspirere hinanden.
Sociale Entreprenører i Danmark arbejder for at skabe optimale vilkår for sociale iværksættere i forhold til finansieringsmuligheder, vidensdeling, uddannelse og kompetenceudvikling.
Sociale Entreprenører i Danmark baserer sin virksomhed på forskningsbaseret viden og praksiserfaring.
Sociale Entreprenører i Danmark ser socialt entreprenørskab i et større helheds- og bæredygtigheds perspektiv - både miljømæssigt, kulturelt, økonomisk, socialt og sundhedsmæssigt og SED opfatter derfor også FN´s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling som et naturligt sigtepunkt for foreningens arbejde.

 

Historie
Foreningen Sociale Entreprenører i Danmark (SED) er oprindelig startet som alumneforening af tidligere studerende på Masteruddannelsen i Socialt Entreprenørskab (MSE) ved Roskilde Universitet i maj 2010.
I 2012  blev foreningen lukket op for alle med interesse i og ønske om at fremme feltet socialt entreprenørskab.

 

Medlemskab
Som medlemmer kan optages personer, der har interesse i og ønsker at bidrage til at fremme feltet socialt entreprenørskab.
Læs mere om at blive medlem af SED her

 

Nyheder og information
Sociale Entreprenører i Danmark formidler nyheder og viden om socialt entreprenørskab, social innovation og socialøkonomiske virksomheder, Impact investeringer, nye sociale forretningsmodeller og frivilligt arbejde fra Danmark og resten af verden.
Det sker gennem løbende at bringe nyheder på hjemmesiden, i SED´s  Konference- og arrangementskalender, gennem SED´s meget store linksamling og gennem SED´s Nyhedsbrev, som udsendes en gang om måneden. 
Du kan tilmelde dig SED´s nyhedsbrev her 
SED formidler masser af ukommenterede nyheder via foreningens facebookside, som kan "Likes" her 
SED fører en geografisk opdelt oversigt over de socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Se listen her


Arrangementer
Sociale Entreprenører i Danmark afholder løbende netværksmøder rundt i landet, temamøder, workshops og studieture for at informere bredt om socialt entreprenørskab, skabe rum for netværk, bidrage til udviklende dialog, vidensdeling og kompetenceudvikling for sociale entreprenører.
Se kommende SED arrangementer her  

 

Uddannelse og kompetenceudvikling
Sociale Entreprenører i Danmark arbejder for at skabe rum for praksis læring og på sigt en egentlig praksisuddannelse for sociale iværksættere.

 

Projekter
Sociale Entreprenører i Danmark er løbende involveret i forskellige typer af relevante projekter inden for socialt iværksætteri, enten i foreningens eget regi eller sammen med forskellige samarbejdspartnere.
Sociale Entreprenører i Danmark har bl.a. i EU ERASMUS+  projektet ”Social entrepreneurship development in Baltic Sea region” sammen med organisationer, der støtter socialøkonomiske virksomheder og sociale iværisættere i Estland, Letland, Litauen, Polen, Sverige og Finland fra 2014 og Seed Money projektet ”BSR youth social entrepreneurship development” også med partnere fra Østersøområdet fra 2016-2017.

 

Politisk arbejde
Sociale Entreprenører i Danmark arbejder politisk for at fremme socialt entreprenørskab, samproduktion og social innovation på den offentlige dagsorden. Det sker bl.a. ved at deltage i debatten med artikler og debatindlæg, afholdelse af arrangementer, bidrage til publikationer indenfor emnet og ved at igangsætte forskellige indsatser.
Sociale Entreprenører i Danmark er en stemme i debatten om socialt iværksætteri på tværs af civilsamfund, det offentlige og det private.

 

Samarbejde og samarbejdspartnere
Sociale Entreprenører i Danmark samarbejder med en række aktørere i Danmark og internationalt bl.a. Kooperationen, Foreningen for Social InnovationDet Kooperative Fællesråd i Aarhus, Den Sociale Kapitalfond, VIA University College, Social Entrepreneurship Support Network og en lang række socialøkonomiske virksomheder.

 

Vi vil selv være et godt eksempel
For selv at kunne være et godt eksempel arbejder vi på sigt på at drive Sociale Entreprenører i Danmark som en socialøkonomisk virksomhed.
I det omfang vi har mulighed for det inddrager vi udsatte og og sårbare medborgere i foreningens drift bl.a. til hjælp med 
administration og i forbindelse med afholdelse af arrangementer.

 

Se også 
Monitor på ITV OJ fra maj 2015 om SEDI programmet fortæller Per Bach om Sociale Entreprenører i Danmark.  

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981