Ny EU platform for aktører der arbejder med indfrielse af Verdensmålene

 

EU-Kommissionen søger medlemmer til en platform for aktører i forhold til indfrielsen af FNs 17 Verdensmål. Der er ansøgningsfrist d. 26. Juni.

MULTI-STAKEHOLDER PLATFORM ON THE IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN THE EU

EU-Kommissionen allerede i november 2016 at man ville lancere en såkaldt "MULTI-STAKEHOLDER PLATFORM ON THE IMPLEMENTATION OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN THE EU", som skal hjælpe med at følge op på og udveksle best practices i forhold til implementeringen af Verdensmålene på tværs af sektorer og på medelmsstats og EU niveau.

 

Platformen skal være et hub for gensidig læring, hvor aktører kan drøfte bæredygtighedsaktiviteter og informere andre om igangværende succesfulde aktiviteter. Platformen kommer til at bestå af en “advisory group” og en “management group” begge på maksimum 30 medlemmer.

 

Det er tanken at platformen skal støtte Kommissionen og aktører involveret i implementeringen af Verdensmålene på FN niveau, støtte og rådgive Kommissionen i forhold til events omkring bæredygtig udvikling og hjælpe med i udvælgelsesprocesset i forbindelse med en årlig bæredygtighedspris og endelig skal platformen tilbyde et forum for udveksling af erfaringer og best practice omkring implementeringen af Verdensmålene, hvor aktører også kan debaterer og informerer om deres arbejde.

 

Læs mere her 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981