Nye regler for CSR-rapportering

 

Siden 2009 har større virksomheder danske virksomheder været forpligtet til at afrapportere årligt om deres arbejde med samfundsansvar. Som et led i den opdatering af Årsregnskabsloven, der er vedtaget af Folketinget i 2015, er det seneste EU-direktiv for CSR-rapportering nu implementeret i dansk lovgivning med øgede krav til rapporteringens indhold.


De nye rapporteringsregler fokuserer bl.a. på en overordnet redegørelse for virksomhedens forretningsmodel, og virksomhederne skal i den årlige afrapportering berette om deres indsats vedrørende områder som klima, anti-korruption, menneskerettigheder og medarbejderforhold.

 

Læs mere om de nye regler: Klik her!

 

Kilder: www.samfundsansvar.dk, www.csr.dk, www.fsr.dk

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981