Nye medlemmer til EU´s Ekspertgruppen for socialt entreprenørskab

 

EU Kommissionen beder nu om ansøgninger til Ekspertgruppen for socialt entreprenørskab også kaldet GECES.

 

EU´s ekspertgruppe for socialt entreprenørskab "Groupe d'eksperter de la Kommissionens sur l'entrepreneuriat sociale" også forkortet til GECES blev etableret i 2012 for en 6 årig periode (2012-2017). Gruppen er en del af Social Business Initiative. Der blev 2012 udpeget repræsentanter for medlemsstaterne i hele perioden og andre repræsentanter blev udvalgt på basis af indkaldte ansøgninger. Disse blev valgt for en 3 årig periode 2012-2014. Derfor beder EU Kommissionen nu om ansøgninger for kunne udvælge nye medlemmer til ekspertgruppen i perioden 2015-2017.
Der er tale om ansøgere fra kategorierne:
- repræsentanter for de regionale og lokale myndigheder
- organisationer og virksomheder, der repræsenterer socialøkonomiske virksomheder eller yder relevant forretningsudvikling og support til dem og repræsentanter for organisationer og virksomheder fra bank- og finanssektoren sektoren
- enkeltpersoner fra universitets- og forskningssektoren.

 

Hvis man ønsker at søge om at blive medlem af ekspertgruppen, er der ansøgningsfrist d. 15. marts 2015.

 

GECES formål er primært at yde strategisk rådgivning til Kommissionen vedr. muligheder, udvikling, organisation, implementering og follow up på Social Business Initiative og yderligere tiltag som Kommissionen måtte ønske at iværksætte på området.

 

GECES består af højst 70 medlemmer. Disse omfatter 28 repræsentanter fra medlemsstater og 7 medlemmer fra de regionale og lokale myndigheder.
Der udvælges også medlemmer fra ikke-offentlige organer: op til 16 medlemmer fra organisationer, der repræsenterer sociale iværksættere, op til 8 medlemmer fra organisationer, der leverer relevante forretningsudvikling og support til sociale iværksættere, op til 8 medlemmer fra bank- og finanssektoren og op til 8 medlemmer fra den akademiske verden og forskningssektoren.

 

Læs mere: Klik her!

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981