Nye bøger om og for flygtninge

 

“Mentor for flygtninge og immigranter” og “Velkommen på det danske arbejdsmarked“ er to nye bøger, som bidrager til integrationsindsatsen.

 

Begge bøger er skrevet af Tom Thinggaard Pedersen. Han har siden 1997 arbejdet med mentorfunktioner for udsatte borgere på det rummelige arbejdsmarked og star bl.a. bag Landsforeningen Talentspejderne.

Mentor for flygtninge og immigranter

Mentor for flygtninge og immigranter
Når flygtninge og immigranter kommer til Danmark har de brug for støtte og hjælp til at blive godt integreret i det danske samfund. Mentorer har ofte vist sig at være den bedste måde at give denne støtte på, vel at mærke hvis mentorerne er klædt godt på til opgaven. Denne bog er en komplet guide til dig, der skal være mentor for flygtninge og immigranter. Du får viden om de udfordringer og barrierer disse mennesker ofte støder på. Du får brugbare redskaber og velafprøvede værktøjer til at hjælpe dem. Det være sig i mødet med danskerne: privat, sproget, kulturen, uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Velkommen på det danske arbejdsmarked

Velkommen på det danske arbejdsmarked
Denne bog er en guide til flygtninge og immigranter, der gerne vil være godt forberedt til mødet med danskere, dansk kultur og det danske arbejdsmarked. Samtidig er det et opslagsværk, som vil give svar på de fleste af de spørgsmål, som flygtninge og immigranter typisk vil stille før, under og efter en ansættelse på en virksomhed.
Bogen er grafisk flot udarbejdet og særdeles velegnet til undervisningsbrug. Er også udgivet på engelsk med titlen: ”Welcome to the Danish Labour Market”. Bogen er en såkaldt ”simplified edition” dvs. letforståelig engelsk.

 

Bøgerne kan købes her 


Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981