Ny undersøgelse om kendskab til socialøkonomiske virksomheder

 

Ny undersøgelse viser, at socialøkonomiske virksomheder er kendte og opfattelsen af dem positiv – ikke mindst kommunerne ser positivt på potentialerne.

 

Det er Vækstcenter for socialøkonomiske virksomheder, der står bag en ny undersøgelse, som kortlægger kendskabet til socialøkonomiske virksomheder i Danmark.
Udover at socialøkonomiske virksomheder er kendte og opfattelsen af dem positiv, viser de første resultater af undersøgelsen, at der også hersker nogle misforståelser om socialøkonomiske virksomheder. Mange tror for eksempel, at de ikke fungerer på markedsvilkår.

 

Leder for Vækstcenteret Charlotte Holmer Kaufmanas, glæder sig over resultaterne, som ifølge hende er et positivt udgangspunkt, der også gør det klart, hvilke misforståelser man er oppe imod.
Hun håber at bl.a. kommunernes socialøkonomiske virksomhedskonsulenter kan bruge undersøgelsens resultater, når de informerer om socialøkonomi på tværs af deres kommune. Undersøgelse, der er den første af sin art i Danmark, har spurgt centrale spillere i feltet; socialøkonomiske virksomheder, kommunale medarbejdere og væksthuskonsulenter.

 

Det står klart, at kendskabet til socialøkonomiske virksomheder er meget højt blandt undersøgelsens deltagere.
Så mange svarede, at de kender socialøkonomiske virksomheder:
• 84,4 % af de kommunale medarbejdere
• 93,8 %. af de ansatte i væksthusene
• 90 % af de socialøkonomiske virksomheder – det betyder, at nogle socialøkonomiske virksomheder ikke ved, at det er det, de er.

 

Kommuner og væksthuse har ifølge undersøgelsen et meget positivt billede af socialøkonomiske virksomheder – særligt på beskæftigelsesområdet.
• 94 % af respondenterne betegner socialøkonomiske virksomheder som et godt alternativ til social aktivering og støttet beskæftigelse 
• 86 % betegner socialøkonomiske virksomheder som et springbræt til det ordinære arbejdsmarked.

 

Undersøgelsen viser også, at der hersker en del forvirring om, hvad der karakteriserer en socialøkonomisk virksomhed.
Det gælder isæt på to punkter:
• 40 % mener, at socialøkonomiske virksomheder ikke behøver at blive drevet professionelt
• 35 % mener, at socialøkonomiske virksomheder ikke fungerer på markedsvilkår.

 

Ifølge Charlotte Holmer Kaufmanas ligger en opgave for Vækstcentret i at skabe opmærksomhed, forståelse og udbrede viden, så kommunerne kan komme til at arbejde målrettet med socialøkonomi.
Men andre kan også have glæde af undersøgelsen, f.eks. Kan de socialøkonomiske virksomheder selv kan bruge resultaterne, når de markedsfører sig over for kunder og samarbejdspartnere, og på den måde være med til at udbrede en klarere definition på socialøkonomiske virksomheder.

 

Vækstcentret vil inden længe offentliggøre flere resultater fra undersøgelsen.

 

Læs mere: Klik her!

 

Kilde: Vækstcenter for Socialøkonomiske Virksomheder 

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981