Ny undersøgelse af uddannelse for socialøkonomiske virksomheder

 

The School for Social Entrepreneurs  har for nylig fået foretaget en undersøgelse af uddannelse for socialøkonomiske virksomheder i England. Undersøgelsen er foretaget Mark Richardson fra Social Impact Consulting.

 

I forbindelse med undersøgelsen er der indsamlet online spørgeskemaer fra 449 fra alle sektorer, der er foretaget mere detaljerede med 22 ledere fra velgørende organisationer, socialøkonomiske virksomheder og offentlige myndigheder og endelig 4 fokusgruppe interview.

 

De 6 hovedresultater, som undersøgelsen peger på er:

 

1. Som sektor investere socialøkonomiske virksomheder generelt for lidt tid i uddannelse. 
Til trods for at de fleste adspurgte annerkendte vigtigheden af uddanelse og værdien af den, havde 20% af de der angav at arbejde med socialøkonomiske virksomheder slet ikke brugt tid eller penge på uddannelse det seneste år og næsten halvdelen svarede, at de havde brugt mindre end 500 pund.

 

2. Den største barriere for at uddanne sig er tid.
De fleste adspurgte var ikke overraskande bekymrede over at skulle bruge tid på uddannelse og dermed forsømme deres daglige job. en-to dages workshops var de mest foretrukne typer uddannelsesforløb. Dog var over trefjerdedele af de adspurgte interesserede eller meget interesserede i forløb over flere uger eller måneder.

 

3. Der er en tværsektoriel interesse i socialøkonomisk virksomheds uddannelse.
Det er ikke bare socialøkonomiske virksomheder, der er interesserede i uddannelse i forhold til at drive socialøkonomisk virksohed også den offentlige sektor, boligforeninger og velgørende organisationer savner uddannelse og støtte til, hvordan man udvikler ideer til socialeøkonomsike virksomheder og opskalerer dem.

 

4. Det at kunne måle social effekt er et varmt emne.
Undersøgeælsen viste at uddannelse i forhold til at kunne måle social effekt var meget efterspurgt, halvdelen af de adspurgte var interesserede i uddannelsesforløb inden for social effekt måling.

 

5. Praksiseksperter er nøglen til gode uddannelsesforløb.
Næsten tre fjerdedele af de adspurgte ønskede at høre fra praktikere i deres egen sektor, som kunne fortælle om egne erfaringer og udfordringer.

 

6. Uddannelse bliver mere og mere onlinebaseret
En fjerdedel af de adspurgte havde allerede deltaget i online uddannelsesforløb og over halvdelen af de adspurgte ville prioritere et online forløb, som de kunne tage når det passede ind i deres egen tidsplan.

 

The School for Social Entrepreneurs (SSE) finder det overordnet bekræftende, at der er en stor interesse i uddannelsesforløb for sociakøkonomisk virksomhed. Organisatorisk håber SSE på at kunne skifte mod mere inkomstbaseret undervisning, så man kan bruge dde indtægter organisationene får for undervisningen til det arbjde SSE udfører i forhold til at støtte sociale entreprenører i opstartsfasen.

 

Læs mere: Klik her!

 

Se resultater fra undersøgelsen: Klik her!

Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981