Ny satspuljeaftale på socialområdet

 

Regeringen er sammen med satspuljepartierne blevet enige om en satspuljeaftale på socialområdet for 2016.

 

Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti har netop indgået den ny satspuljeaftaler for 2016-19, der tilfører socialområdet 607 millioner kr.

 

Aftalen fokuserer bl.a. på en forebyggende indsats for udsatte børn og unge, en styrket indsats mod hjemløshed, så de kan få egen bolig, og behandlingstilbud til unge misbrugere. Der er også sat penge af til indsatsen med at integrere nytilkomne flygtninge i det danske samfund med en frivillighedspakke.

 

Aftalen er først endelig, når der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger. Da der ikke er tilført nye midler til satspuljen er satsmidlerne i år mindre end sidste år, hvor puljen var på 1,2 milliarder kroner.

 

Læs Aftale om satspuljen på social- og indenrigsområdet 2016-2019 her 

Se økonomioversigten for aftalen her 

Læs også Aftale om udmøntning af satspuljen for 2016 på beskæftigelsesområdet her


Sociale Entreprenører i Danmark (SED)| Tlf. 40 11 86 40 | Email: mail@socialeentreprenorer.dk | CVR-nr. 34147981